borgingstool, koemonitor, SGD dierenartsen

Stand van zaken Landbouw Collectief en meer….

Maandag 16 december hebben drie afgevaardigden van het Landbouw Collectief onderhandeld met premier Rutte en minister Schouten over oplossingen voor het stikstofdossier. Dit onder hoge tijdsdruk, omdat de minister een spoedwet door de Kamer tracht te loodsen. Het is op dit moment nogal hectisch op het ministerie, en weldra zal er meer duidelijk worden of er consensus bereikt is. Veel leden zijn logischerwijs ontzettend benieuwd wat er verder uit dit gesprek voortvloeit. Woensdag 18 december zal dit bekend gemaakt worden. NMV heeft zich gecommitteerd aan het Landbouw Collectief, en zijn overigens blij dat zoveel sectoren zich hierin hebben verenigd. Eén van de afspraken binnen dat collectief was dat wij als eenheid naar buiten zullen treden. Om recht te doen aan het collectief lopen we niet op de zaken vooruit. Zodra het collectief het persbericht gepubliceerd heeft, hoort u uiteraard van ons wat daaruit gekomen is.

Wel goed nieuws te melden
Wat we u wel alvast mede kunnen delen is dat de meldingen die onder het PAS gedaan zijn gelegaliseerd worden. De overheid is daar voor gaan staan. Dit betreft gerealiseerde activiteiten, waarvan de uitstoot onder de toenmalige grenswaarde van maximaal 1 mol/hectare per jaar bleef. Na de RvS-uitspraak was die werkwijze niet langer toegestaan en zaten deze boeren in grote onzekerheid. Zij konden niet eens een vergunning onder het PAS aanvragen en dreigden tussen wal en schip te vallen. Als NMV hebben we ons er hard voor gemaakt dat dit niet kon en mocht gebeuren. We zijn dan ook blij dat de overheid daarin nu de juiste beslissing neemt.

Kamer geïnformeerd
Voor wat betreft de spoedwet heeft NMV de Kamerleden dringend gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen: Wat ons betreft is het ontoelaatbaar dat voermaatregelen in wetgeving wordt vastgelegd en mogelijk zelfs leidt tot een economisch delict. Zeker in de melkveehouderij ben je wat betreft voerkwaliteit en gehaltes voor een deel aan de weersomstandigheden overgeleverd, dat mag nooit ten nadele van onze boeren uitwerken.

Acties
NMV wil graag beginnen met het uitspreken van haar grote waardering voor de publieksvriendelijke actie van ‘Agractie’ op de Dam in Amsterdam afgelopen vrijdag. In onze Nederlandse hoofdstad deelden honderden boeren en boerinnen, waaronder NMV-ers, aan duizenden burgers landbouwproducten uit, en gingen daar met alle toegestroomde mensen in gesprek. Een zeer geslaagde actie die volgens de burgers naar meer smaakte, en die wat ons betreft meer aandacht van de media had mogen krijgen. Ook was er afgelopen vrijdag eindelijk een lichtpunt voor de boeren in Brabant. Meerdere NMV-bestuurders hebben ingesproken in Den Bosch. De actie van Farmers Defence Force (FDF) in Brabant gaf de laatste zet, waardoor het CDA uit de coalitie is gestapt.

Actie woensdag 18 december
FDF organiseerde voor morgen, woensdag 18 december 2019, ook een nieuwe actie waar al in de aanloop veel reuring over ontstaan is in de media, en uiteindelijk zelfs uitmondde in een kort geding. De uitspraak van het kort geding was dat het blokkeren van distributiecentra en supermarkten niet toegestaan is, waardoor FDF de actie vooralsnog heeft teruggetrokken. Zij geven aan in hoger beroep te gaan en roepen enerzijds af te wachten tot dat is voor geweest, en mogelijk pas daarna een nieuwe actie op poten willen zetten. Anderzijds gaan er geluiden in de rondte dat er wel acties plaats zullen vinden.