zuivelsector, spoedoverleg, corona

Spoedoverleg zuivelsector over coronavirus

NMV nam vanochtend deel aan het spoedoverleg met de zuivelsector over de ontwikkelingen van het coronavirus. ZuivelNL nam hiertoe het initiatief. Hierbij waren alle vertegenwoordigers in de zuivelketen. Onder andere NMV, LTO en de NZO.

Hygiëneprotocollen zuivelsector

Allereerst gelden er bij de zuivelondernemingen al sinds enkele weken verscherpte hygiëneprotocollen. Ook u als melkveehouder zult één dezer dagen een protocol via uw zuivelbedrijf ontvangen. Wij roepen u met klem op deze protocollen nauwkeurig na te leven, om zo de gevolgen en verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Er worden op dit moment verschillende scenario´s uitgewerkt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op wat er komen gaat en welke maatregelen kunnen worden ingezet. De protocollen treden in werking als er calamiteiten ontstaan ten gevolge van het coronavirus. Op dit moment zijn er gelukkig nog geen problemen met de melkverwerking of de RMO´s. Het is helaas wel reëel dat het coronavirus hier impact op gaat krijgen als we kijken naar andere Europese landen. Het uitgangspunt zal constant zijn dat er in de sector gekeken wordt hoe de productiecapaciteit in noodscenario’s ten volle benut kunnen worden om de schade zoveel mogelijk te beperken. Hierover zijn ook gesprekken met de ministerie van LNV, COKZ, Qlip en de NVWA gaande. Aanverwante bedrijven zoals toeleveranciers, verpakkingsproducenten en ingrediëntenleveranciers zijn daar tevens bij betrokken.

NMV houdt de vinger aan de pols waar het de ontwikkelingen aangaat. We adviseren en denken kritisch mee bij alle maatregelen die voorgesteld worden. We kunnen niet al uw zorgen wegnemen, maar willen wel benadrukken dat er momenteel met man en macht gewerkt wordt om de melkveehouderij en zuivelsector door deze crisis te loodsen. Hierin blijven we samenwerken en zullen we als sector ook solidair met elkaar moeten zijn.