Simultaan spelen

Bij het politieke spel om de derogatie binnen te halen wordt er gespeeld op meerdere borden. We hebben als NMV onze bijdrage geleverd aan het zesde actieprogramma van de nitraatrichtlijn.

Tevens hebben we aandacht gevraagd voor de waterkwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater omdat die weer de maatlat is voor een nieuwe derogatie.
Dat de maatlat niet zuiver is en geijkt moet worden is onlangs duidelijk geworden met de presentatie over waternormen van het Mesdagfonds in Nieuwspoort (Den Haag), Mesdagfonds-secretaris Lubbert van Dellen vroeg samen met de agrarische bonden aandacht voor de normering van het oppervlakte water in de landbouwgebieden.

Wij vinden het verbazingwekkend dat er drinkwater wordt gewonnen uit water van een natuurgebied dat een norm heeft gekregen die vele malen soepeler is dan de norm voor het water uit onze landbouwgebieden. Ook is het vreemd dat water in natuurgebieden meer vervuild mag zijn dan in de landbouwgebieden. Vooral omdat we in sommige landbouwgebieden met een norm zijn opgezadeld die onrealistisch is en die er tegelijkertijd ook voor zorgt dat we daardoor de derogatie kunnen verliezen.
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is door de Tweede kamer naar huis gestuurd om hun huiswerk; Evaluatie Meststoffenwet 2016 over te doen c.q. aan te passen. En ook hier geldt hetzelfde; als je de landbouw vervuiling toeschrijft die je niet hard kan maken verliest zij de derogatie en zet je het milieu op achterstand. Want het zijn wel de derogatiebedrijven die de schoonste waterkwaliteit hebben. Een organisatie als het PBL, die als waakhond voor de overheid fungeert, mag wel blaffen maar niet vals om zich heen bijten als zij onraad denkt te ruiken.
Op het bord van de GVE fosfaatreductiemaatregelingen hebben we onze laatste zetten gespeeld. De zet van het jongveegetal is gespeeld en gepareerd en de doelstelling lijkt behaald, de partij lijkt gespeeld maar is op het moment dat ik dit schrijf nog niet definitief omdat de opponent nog moet opgeven.
Als NMV stellen we ons echter op het standpunt dat we de minimale eis om 6.6 miljoen kg fosfaat te reduceren gehaald hebben, en mochten er ontwikkelingen zijn die het tegendeel bewijzen dan zullen we onze verantwoordelijkheid wederom tonen. Het gaat er echter om dat ook op de andere borden de partij wordt gewonnen zodat we niet nodeloos koeien afvoeren die achteraf niet weg hadden gehoeven.

De pauze bij de reductie die we nu willen inlassen zal het draagvlak van dit maatregelingen pakket alleen maar vergroten en zal het doel om de DEROGATIE te behouden dichterbij brengen.

Gezien de moeizame kabinetsformatie is staatssecretaris Van Dam voorlopig nog aan zet en gaat hij hopelijk de geschiedenis in als de staatssecretaris van Economische Zaken die de melkveehouderij voor Nederland heeft behouden.