borgingstool, koemonitor, SGD dierenartsen

RVO mag activisten niet helpen

Kort na 8 januari ontvingen we vele bezorgde reacties van leden over een brief van het RVO. Die bezorgdheid is terecht. De brief kondigt namelijk aan dat de gegevens over de verleende fosfaatrechten op 15 januari openbaar gemaakt worden, zonder duidelijk te maken om welke bedrijfsgegevens het gaat. Hapklare brokken voor activisten? NMV heeft daarom zowel de verantwoordelijke Minister als functionaris voor Gegevensbescherming dringend verzocht om niets openbaar te maken. Dien ook bezwaar in!

Want op deze wijze wordt hapklare informatie over alle melkveehouders op een presenteerblaadje geleverd aan criminelen. Dat mag niet gebeuren. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt voldoende ruimte om gezinsbedrijven in de veehouderij te beschermen tegen activisten door persoonsgegevens af te schermen.

NMV onderzocht het en vernam dat de Minister via RVO zich niet hield aan de regels van de Europese privacywet. De AVG die in een register voorschrijft wat, wanneer, met wie en met welk doel en hoe lang ze informatie over u deelt is niet volledig. Op basis van dit register kunt u een klacht indienen en bezwaar maken. De hele gang van zaken rondom fosfaatrechten ontbreekt echter in het AVG verwerkingsregister. Ook de geplande timing is in strijd met alle regels. Reden te meer om een klacht in te dienen bij de Minister zelf maar ook bij de aangewezen functionaris voor Gegevensverwerking.

Fosfaatrechten zouden volgens de Minister onder de Europese bron PbEU 2014, C2000 vallen. Deze bron heeft een staatssteun-registratiedoel. Uiteindelijk blijkt dat fosfaatrechten niet onder staatssteun vallen. Nog een argument waarom uw gegevens niet openbaar gemaakt mogen worden.

De Minister had de openbaarmaking van fosfaatrechten in 2018 kunnen doen als onderdeel van de beschikking waarin u fosfaatrechten toegewezen kreeg. Maar zij heeft verzuimd deze kwestie op te nemen. Hiervoor had u destijds al in de gelegenheid gesteld moeten worden om bezwaar te maken. Maar omdat er in 2018 aanwijzingen waren dat er fosfaatrechten waren toegekend aan rundvee dat nooit daadwerkelijk is gemolken, en iedereen graag wilde weten hoe dat zat, was de Minister niet bereid deze informatie te delen.

NMV heeft zowel de verantwoordelijke Minister als functionaris voor Gegevensbescherming aangeschreven en dringend verzocht om 15 januari 2020 niets openbaar te maken.

Dien ook bezwaar in

Dien ook bezwaar in bij de functionaris voor Gegevensverwerking en verwijs naar of gebruik de NMV-inbreng. Ook kunt u gebruik maken van de Concept klachtenbrief van NMV. Als u het eens bent met de inhoud, kunt u deze voorbeeldbrief na controle en verdere invulling geheel of gedeeltelijk mailen naar: PbFG@minezk.nl

Lees hier de gehele NMV-brief naar Minister Schouten (B4303)
Lees hier de NMV-brief naar ministerie EZK ter attentie van de AVG-functionaris