stikstof

Reminder legalisatie PAS-melders tm 30 april | webinar PAS-meldingen

Als u onder de PAS-wetgeving een melding heeft gedaan of een vrijstelling voor uw activiteit heeft gekregen, dan is deze door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 niet meer geldig. Wellicht ten overvloede: tot en met 30 april 2021 kunnen PAS-melders zich melden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als zij in aanmerking willen komen voor legalisering van hun gerealiseerd project. Als u zich in deze situatie bevindt en u heeft zich nog niet aangemeld, dan kunt zich alsnog te melden bij RVO via de volgende link https://mijn.rvo.nl/pas-meldingen

De Aerius berekening van alle PAS-meldingen zijn met verwijderde NAW-gegevens naar aanleiding van rechtszaken openbaar gepubliceerd op de website https://www.aanpakstikstof.nl/ Het risico bestaat dat uw locatie daarmee in beeld komt van partijen die handhavingsverzoeken kunnen doen. Als u recht hebt op een vergunning en de stappen tijdig in overleg met uw adviseur hebt gezet, hoeven de provincies niet te handhaven met zicht op legalisatie.

Wanneer u vragen heeft over deze procedure, dan kunt u terecht bij RVO. Ook kunt u dit Stappenplan PAS-melding doorlopen.

Webinar legalisering PAS-meldingen

Het ministerie van LNV houdt op maandag 10 mei om 19.00 uur een webinar over de stand van zaken rondom de legalisering van meldingen. Check onderstaande link wanneer u zich kunt aanmelden.
https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2021/04/23/webinar-legalisering-pas-meldingen