d66, tjeerd de groot, onrust bij boeren, stikstof

Reactie nmv op uitspraken D66

Onrust door uitspraken Tjeerd de Groot van D66.

De discussie over het verkleinen van de veestapel wordt momenteel aangezwengeld door landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot van D66. Opmerkelijk detail is dat De Groot voorheen directeur was van de Nederlandse Zuivel Organisatie. Dit was in een tijd dat hun visie vooral bestond uit efficiënter produceren en de afschaffing van het melkquotum. De Groot van D66 stelt dat de veestapel in Nederland met 50% moet krimpen en hier draagt hij verschillende redenen voor aan. Ten eerste vindt hij dat de summiere stikstofruimte binnen Nederland moet worden herverdeeld, en dat er in het westen ruimte gemaakt moet worden voor projecten zoals woningbouw. Daarnaast draagt hij aan dat de gevoelige natuurgebieden beschermt moeten worden, en dat de landbouw een grote veroorzaker is van depositie op natuurgebieden.

Niet haalbaar
NMV benadrukt dat Tjeerd de Groot vooral doelt op de intensieve sectoren en hierbij de rundveehouderij vooralsnog buiten beschouwing laat. Dit is opvallend te noemen, want om stikstofruimte vrij te maken voor woningbouw in het westen, is het weinig zinvol om de intensieve gebieden, welke zich voornamelijk in het zuid-oosten van ons land bevinden, te saneren. Immers, mocht er nieuwe wetgeving komen waarbij salderen buiten de eigen sector in de plaats van het PAS komt, dan zal voor woningbouw in het westen ook in datzelfde westen elders stikstofruimte moeten worden ingeleverd. Dit om ervoor te zorgen dat de gevoelige habitats aldaar niet zwaarder belast zullen worden. In dat kader is het voorstel van Tjeerd de Groot (D66)bij voorbaat al niet haalbaar en vooral populistisch gezever voor de eigen achterban. Hij zwengelt zo wel een debat aan, waarbij hij zich gesteund voelt door ander politieke partijen zoals Groenlinks.

Forse stikstofreductie behaald
Vanuit NMV vinden we dit soort uitspraken ongehoord en niet passend. De agrarische sector heeft de afgelopen twintig jaar miljarden geïnvesteerd in stikstofreductie. Wat ons betreft is de grens een keer bereikt. Al voordat de Raad van State uitspraak deed over het PAS stuurden wij een bericht uit over stikstofemissies die onderstaande figuur laat zien. Dit zegt weliswaar niets over de totale emissie per sector, maar wél over het feit dat er veel inspanningen gedaan zijn in onze sector, terwijl andere sectoren er lustig op los groeien:

Het Compendium van de Leefomgeving laat de volgende cijfers zien op verschillende stikstofemissiebronnen:

Bron 1980 2018 Index
Mensen 14.000.000 17.200.000 ^  123%
Personenauto’s 4.240.000 8.500.000  ^  200%
Vliegbewegingen 171.000 657.000   ^  384%
Melkkoeien 2.400.000 1.630.000   68%
Varkens 10.138.000 12.500.000 ^ 123%
     

Inzet NMV
Als NMV blijven we inzetten op beleid gebaseerd op daadwerkelijke depositiemetingen. Ook zal NMV onderbouwen hoe de stikstofproblematiek volgens ons opgelost dient te worden. Te beginnen bij een goed meetinstrument in plaats van berekeningen. Uiteraard maken wij ons hard om de stikstofruimte die beschikbaar komt uitsluitend binnen de agrarische sector zelf te salderen.

Melkveehouder, wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Kom dan dit najaar naar de NMV-bijeenkomsten bij jou in de buurt. Of bezoek ons op de beurzen.