boerenactie in Koblenz

Protest tegen lage melkprijs, voor compensatie (Melkvee.nl)

Zo’n driehonderd melkveehouders protesteren vandaag in Amsterdam tegen de lage melkprijs. Ook uit België en Denemarken zijn boeren aanwezig. De protestactie is een initiatief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen Board (DDB)

Met de actie willen de bonden druk uitoefenen op de Europese landbouwministers om de markt op korte termijn op te schonen. ,,Niet door slechts méér geld te steken in het versneld verder opbouwen van melkpoedervoorraden, die nog lange tijd de markt drukken, maar door nieuwe oplossingsinstrumenten te implementeren: compensatie voor minder melken”, aldus de organisatie.

Critici – volgens de bonden vooral te vinden in de zuivelindustrie en aanverwante organisaties – stellen dat de markt z’n werk moet doen. Boeren compenseren die minder melken, zou overeenkomen met het steunen van inefficiënte boeren.

‘Je reinste kolder’

Maar volgens de NMV en DDB is dat ‘je reinste kolder’. ,,Dezelfde vertegenwoordigers die stellen dat de markt zijn werk moet doen en die geen prijsgaranties willen in een vrije markt, pleiten fanatiek bij de Europese Commissie voor weer een nieuwe interventieronde: de prijsgarantie regeling voor de zuivelindustrie!”

,,Melkveehouders mogen van de zuivelindustrie voor nul eurocent melken en dat noemt men ‘de markt’, terwijl de zuivelindustrie schaamteloos de hand ophoudt voor de eigen concerns! Dit om het eigen onvermogen een prijs ‘uit de markt’ te halen te verbloemen”, briest de NMV en DDB in haar protest-oproep.

Markt opschonen

Boeren compenseren als ze minder melken zou de eerste regeling zijn die direct ten goede komt aan de melkveehouders en hun bedrijven, stelt de bond. ,,Het zou de markt daadwerkelijk opschonen.”

,,Bovendien vermindert het ‘al onze specifiek Nederlandse problemen”, stelt de bond. Nederlandse melkveehouders hebben nu te maken met de melkveewet, AMvB en de dreigende fosfaatrechten plus verplichte Kringloopwijzer. Juist zij profiteren van een regeling waarbij vrijwillig minder melken wordt beloond. De continuïteit van de bedrijven komt dan niet verder onder druk te staan, aldus de NMV en DDB.

Bonusregeling

Zo’n maatregel is ook uitvoerbaar, volgens de bond: dat heeft FrieslandCampina afgelopen winter bewezen bij de implementatie van een tijdelijke bonusregeling.

Bron: Melkvee.nl