NMV HEKELT MEEHUILENDE WOLF RABO

Perspectiefbrief: input op innovaties

Als input voor de perspectiefbrief is er door Ruud Tijssens samen met een aantal agrarische partijen, waaronder NMV, een brief opgesteld richting minister Staghouwer met het verzoek om financiering voor innovatietechnieken. Tijssens is de afgelopen maanden actief geweest als de kwartiermaker van de innovatie gezant, in opdracht van de ministeries van LNV en IenW (Infrastructuur en Waterstaat).

Publicatie Nieuwe Oogst
Door de publicatie hiervan in Nieuwe Oogst is wat verwarring ontstaan. Geheel in de lijn met het statement dat in Stroe is afgesproken door de verschillende belangenbehartigers, wordt er in deze brief aan minister Staghouwer gevraagd om geld en middelen vrij te maken voor stalinnovaties en sensortechnieken. Zodat er door de verschillende sectoren zelf en in eigen beheer kansrijke innovaties versneld in de praktijk kunnen worden ingezet. Waarbij direct vanaf het toepassen van de innovatietechniek het traject vergunningverlening, handhaving en toezicht wordt meegenomen, zodat kansrijke innovaties na twee jaar daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden ingezet en waarbij deze dan ook vanaf het begin juridisch houdbaar zijn.

Meten is en blijft weten
Ook voor de sensortechniek geldt dat borging, toezicht en handhaving wordt gefaciliteerd, zodat meten ook echt weten is. Om deze innovatietechnieken in de praktijk te kunnen toepassen zijn geld en borging nodig vanuit de sector. Daar moet tevens een regieorgaan voor komen. Zoals het nu gaat komen innovaties slechts heel langzaam beschikbaar voor de markt. Om het huidige beleid te versnellen en de systemen te toetsen is er geld nodig vanuit Den Haag.

Dus: de vraag is of er geld vrijgemaakt kan worden voor innovatie. We gaan dus niet in onderhandeling!

Lees hieronder de brief:

Brief H. Staghouwer Minister van LNV_stalinnovaties