NMV ganzenschade, Bij12, wildschade

Persconferentie teleurstellend ganzenakkoord: 3 juli 10:30 uur in Leeuwarden

De komende Statenmerk over aanpassen van de verordening ‘Schadebestrijding dieren Fryslân’ staat in het teken van de ganzenproblematiek.

Na langdurig overleg is dit ganzenakkoord teleurstellend beëindigd:

De Provincie zou zich inzetten om intensievere bestrijdingsmaatregelen toe te staan vanwege de toename van schade veroorzaakt door de ganzenpopulatie. Tevens zou er ingezet worden op beëindiging van het beschermingsbeleid. Als ‘tegenprestatie’ zouden wij akkoord gaan met verlaging van de schadecompensatie.

In de praktijk worden er nu eenzijdige maatregelen voorgesteld aan de Staten waarbij de boeren en jagers wel met een verantwoording voor schadereductie worden opgezadeld zonder verruiming van het bestrijdingsbeleid. Concreet betekent dit dat zij geen instrumenten krijgen aangereikt om dit opgelegde doel te behalen, waarbij vervolgens wel een sanctie aan de boeren wordt opgelegd als dit doel niet behaald wordt.

De NMV heeft altijd open gestaan voor het opvangen van winterganzen als daar een financiële compensatie tegenover staat. Nu hopen wij dan ook dat de Staten deze onredelijke benadering van het ganzenvraagstuk zullen afwijzen, waarbij zij de originele afspraken zullen herstellen.

De NMV is niet van plan deze ontwikkelingen zonder slag of stoot te accepteren en ziet zich genoodzaakt namens haar achterban en jagers stappen te overwegen.
De grondslag van deze stappen zal zijn: Nalatigheden in de gevolgde procedure inzake het Fauna Beheerplan en het niet opvolgen en afdwingen van EU afspraken over populatie evenwicht in Habitats.
U bent van harte uitgenodigd om kennis te komen nemen van de inhoudelijke toelichting hieromtrent:

Persconferentie

Maandag 3 juli 2017 om 10:30
In eetcafé ‘Het Leven’ aan de Tweebaksmarkt
te Leeuwarden

Hier presenteert de NMV zijn strategie en is er voor u gelegenheid tot het stellen van vragen over onze motivatie. Graag ontmoeten wij u daar om tot een duidelijke wederzijdse verstandhouding te komen over de positie, die de NMV nu genoodzaakt is in te nemen.

Met vriendelijke groet,
Harm Wiegersma (voorzitter)