stikstof problematiek, persbericht, FDF, ZuivelNL

Persbericht FDF | AGRACTIE | ZuivelNL

Het concept-persbericht van NZO/ZuivelNL is NIET met instemming van NMV tot stand gekomen. NMV was daarentegen gisteravond aanwezig bij de bijeenkomst van FDF samen met alle belangenbehartigers van de agrarische sector. Maar de naam van onze voorzitter wordt wel genoemd als lid van ZuivelNL. Dat levert vragen op.

Zoals eerder bekend gemaakt, heeft NMV reeds op 30 september jl. het lidmaatschap met ZuivelNL statutair opgezegd. Dit betekent wel dat NMV tot 1 januari aanstaande officieel lid is. Hierdoor is de naam van onze voorzitter overgenomen. Maar nogmaals, NMV vormt in deze, één linie met FDF, AGRACTIE en alle agrarische belangenbehartigers die gisteravond aanwezig waren.

Conceptpersbericht ZuivelNL

NMV heeft gisteren tijdens telefonisch overleg met de Task Force NH3-groep van ZuivelNL aangegeven dat zij ernstige twijfels heeft over hun standpunten. NMV vindt namelijk de volgorde verkeerd. De minister moet eerst duidelijke kaders uitzetten en dan pas kunnen we met oplossingen komen. Want zijn wij überhaupt verantwoordelijk voor deze stikstofproblematiek? Dat moet eerst helder worden.

Persbericht FDF / AGRACTIE

Zoals in het persbericht van onder andere FDF vermeld staat, zijn gisteravond ALLE partijen van de Nederlandse landbouw bij elkaar geweest voor overleg. NMV was hier ook bij aanwezig. Tijdens dit overleg is de noodzaak uitgesproken om één front te vormen en ons niet meer tegen elkaar uit te laten spelen. NMV onderschrijft dit.

Einde Task Force NH3

De zorg die hierdoor vandaag ontstond heeft ertoe geleid dat ZuivelNL vanaf heden de Task Force NH3 heeft opgeheven. Evenals NMV hebben ook andere partijen uit Task Force hun bedenkingen geuit op het  conceptpersbericht, en besloten daarop de gesprekken op te schorten.

Resumerend
NMV vormt één front met alle agrarische belangenbehartigers. Wij onderschrijven het conceptledenbericht van ZuivelNL dan ook niet. NMV heeft haar lidmaatschap met ZuivelNL statutair opgezegd. Zie onderstaande link.

Lees ook:
30 september 2019: NMV zegt lidmaatschap ZuivelNL op