PAS

Over PAS: Sector weer dupe door politiek en ministerieel geblunder!

Op woensdag 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitgesproken dat het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als toestemming voor activiteiten die stikstofuitstoot hebben. NMV is altijd positief kritisch geweest. Met name op de juridische houdbaarheid ervan, daar milieuorganisaties al jaren verleende natuurwetbeschermingsvergunningen aanvechten. Choquerend en in strijd met de hele kringloopgedachte is de uitspraak dat beweiden en bemesten niet vergunningsvrij is nabij Natura 2000 gebieden. Dit is voor NMV onacceptabel en gaat dan ook oplossingen en aanvullingen inbrengen.

Sinds 1 juli 2015 was het mogelijk om in de PAS een natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen of melding te doen voor projecten of handelingen waarbij stikstof vrijkomt, en die daardoor misschien een negatief effect zouden kunnen hebben op Natura 2000 gebieden.

De Europese verordening vereist met de Habitatrichtlijn dat de Natura 2000 gebieden met hun habitats onder géén beding geschaad mogen worden door projecten. Dit noemt men het voorzorgsbeginsel.

Als NMV zijn we altijd zeer bezorgd geweest over de invulling van de Habitatrichtlijn in Nederland, uitgevoerd in de Natuurbeschermingswet. Ook over het PAS is NMV altijd positief kritisch geweest. Vooral op de juridische houdbaarheid ervan. Milieuorganisaties vechten al jaren verleende natuurwetbeschermingsvergunningen aan bij de provincies tot en met de Raad van State (RvS).

De uitspraak van de Raad van State heeft negatieve gevolgen voor veel vergunningen die op 29 mei vernietigd werden en voor vergunningen die nog bij de RvS op de plank liggen.

Ronduit choquerend en in strijd met de hele kringloopgedachte van Minister Schouten is de uitspraak van de RvS dat beweiden van vee en het bemesten van grond niet vergunningsvrij is nabij Natura 2000 gebieden. Vergunningen voor beweiden en bemesten zijn nooit aan de orde geweest.

Voor NMV zijn beweiden en bemesten activiteiten die altijd al plaats hebben gevonden, zijnde bestaand gebruik, dus is een vergunningsplicht onacceptabel !

De minister heeft in een Kamerbrief laten weten snel terug te komen op de gevolgen van deze dramatische uitspraak. Het zogenaamde voorzorgbeginsel uit de Habitatrichtlijn betekent dat nieuwe projecten van wegen, industrie en woningbouw waarschijnlijk voortaan weer via zwaardere criteria beoordeeld moet worden.

NMV is altijd kritisch op de onderbouwing van modellen. Bedrijven die grote investeringen plegen, moeten kunnen vertrouwen op de berekeningen van de overheid. NMV heeft dan ook grote zorgen over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State. NMV is van mening dat de echte oplossing moet worden gevonden in correcte wetgeving gebaseerd op alle bronnen van stikstofemissie. Het voorzorgsbeginsel uit de Habitatrichtlijn is desastreus voor de totale economie van Nederland. Een versoepeling van de richtlijn is noodzakelijk.

NMV zal zich verder verdiepen in de gevolgen van deze uitspraak en komen met mogelijke oplossingen en invullingen.

We houden u zeker op de hoogte van de ontwikkelingen.