PAS-melders gezocht

Al jaren zitten we als melkveehouders in onzekerheid wat betreft het stikstofbeleid. Vooral voor de PAS-melders zijn het soms onzekere en spannende tijden met rechtszaken rondom het openbaar maken van adresgegevens en het risico op handhavingsverzoeken die daaruit kunnen gaan volgen. Afgelopen dagen werd de Nederlandse Melkveehouders Vakbond door leden gewezen op een oproep van Nico Gerrits, eigenaar van Incaconsult. Als NMV kennen we Nico Gerrits al lange tijd. Hij heeft op verschillende NMV-bijeenkomsten zijn verhaal gedaan op het gebied van Natura 2000 en stikstof. Al ruim twintig jaar rebelleert Incaconsult tegen de wijze waarop de Nederlandse overheid is omgegaan met het implementeren van de Europese Habitatrichtlijn in nationale regelgeving, waarbij stikstof een zeer grote rol kreeg zonder voldoende onderbouwing.
Deze zienswijze past bij NMV en daarom steunen we Incaconsult in de zoektocht naar PAS-melders. Onlangs deed Inaconsult een oproep aan PAS-melders om zich bij hen te melden, omdat ze gaan onderzoeken wat de toetsingsvereisten zijn met betrekking tot de Natura 2000-gebieden waarop ze van invloed zijn.

Samen staan we sterker
Als Nederlandse Melkveehouders Vakbond staan we al 20 jaar voor een eerlijk natuur-, stikstof en ammoniakbeleid. Aan onderzoek door de overheid ontbreekt het maar al te vaak. Door met zoveel mogelijk landbouwpartijen de kennis en krachten te bundelen komen we verder. Omdat deze onderzoeken voor de agrarische sector van groot belang zijn, hebben we besloten de oproep van Incaconsult te delen met onze leden.

Werkwijze 
Voor het onderzoek heeft Incaconsult een aantal bedrijfsspecifieke gegevens nodig, bv. de algemene bedrijfsgegevens en de om welk Natura 2000-gebied het gaat. Als een zaak is onderzocht zal Incaconsult voor het specifieke bedrijf een schriftelijk verslag maken. Alle toegezonden informatie wordt vertrouwelijk behandeld en blijft buiten de publiciteit. In overleg met het melkveebedrijf zullen afspraken worden gemaakt in hoeverre en op welke manier eventuele bevindingen gebruikt mogen worden.

Informatie
Voor wie Nico Gerrits niet kent, hierbij het artikel in V-focus in 2009: https://edepot.wur.nl/9406
Of een overzicht van zijn bijdrages op foodlog.nl: https://www.foodlog.nl/artikel/nico-gerrits-stikstoftestament-nog-meer-geld-zal-de-natuur-niet-genezen/

Heeft u verdere vragen of wilt u meewerken aan dit onderzoek?
Neem vrijblijvend contact op met Gerrit van Schaick, 06-12651805. Een mail sturen aan info@nmv.nu kan natuurlijk ook.

Tags: