Oververhitting

Recent hebben de zuidelijke provincies van ons land hun eerste hittegolf van dit jaar voor de kiezen gekregen. Niet eerder was het sinds de waarnemingen zo warm op 22 juni. Ook op bestuurlijk niveau kwam de stoom soms sissend naar buiten. Het wetenschappelijk tijdschrift ‘Soil use and management’ onderschrijft de conclusies van de wetenschappers Hanekamp, Briggs en Crok. Zij toonden aan dat het Nederlandse ammoniakbeleid niet meer van deze tijd is. Wat wij als NMV altijd al hebben gezegd wordt nu eindelijk wetenschappelijk bevestigd. Dat de bossen niet dood zijn gegaan door de zure regen wisten we al, maar ook de vegetatie in onze natuurgebieden gaat daar niet aan kapot. Het tegendeel kan men zelfs stellen: Door het weg laten rotten van bladeren en begroeiing, hebben deze gebieden vaak een aanzienlijk slechtere waterkwaliteit dan onze landbouwwateren. Bestuurlijk is er echter wel voor gezorgd dat deze wateren van een bijpassende norm werden voorzien, in tegenstelling tot de landbouwgebieden. Die werden belast met een norm die niet passend is voor landbouwkundig gebruik, waardoor deze ook nooit en te nimmer, door welk duurzaam waterproject dan ook, kan worden behaald. Als gevolg daarvan komt er nu een verontreinigingsheffing wegens het niet behalen van deze normen. U begrijpt dat dit bij onze bestuursleden de stoom uit de oren doet komen.

 

Met de vorming van het nieuwe kabinet zijn we inmiddels in een nieuwe fase beland. Wij zijn eigenlijk best benieuwd of het record formeren van 1977 wordt gebroken. Alle goede dingen komen langzaam, zegt men, dus wie weet komt er wel weer een ministerie van landbouw. Dan kan in het nieuwe regeerkoord direct een  wetenschappelijke aanpassing van het ammoniakbeleid worden meegenomen. Ook in de Derogatie onderhandelingen lopen de hazen langzaam. Onze inbreng is er op gericht dat we voor bedrijfsspecifieke derogatie gaan met ruimere (dierlijke) bemestingsnormen waar mogelijk en verantwoord. Het is momenteel nog maar de vraag of de derogatie er op 1 januari is. Mocht dit niet zo zijn, dan kunnen de fosfaatrechten ook niet worden ingevoerd. Dit laatste komt dankzij een aangenomen motie van mevrouw Lodders (VVD).

Onze melkveehouders zitten echter wel op duidelijkheid te wachten, óók als het stelsel van fosfaatrechten niet doorgaat op 1 januari, en de ministeriële reductieregeling is afgelopen. Als NMV zijn we nooit voor fosfaatrechten geweest. Wij vinden het geen duurzame regeling en het zal onze kostprijs negatief verzwakken ten opzichte van onze Europese collega veehouders. Ook zijn we benieuwd wat er met de veelbesproken kringloopwijzer gebeurt, als deze geen Europese goedkeuring verkrijgt. Dan kan hij namelijk slechts als managementtool worden gebruikt. De zuivelindustrie heeft zwaar ingezet door de kringloopwijzer in de leveringsvoorwaarden op te nemen, terwijl het naar ons idee beter was geweest deze samen met IBR en BVD in een duurzaam verdienmodel te stoppen. Net zoals bij weidegang. Zo is ons huidige melkkwaliteitstelsel ook ooit tot stand gekomen. Kwaliteit heeft een prijs en voor ons als melkveehouders is dat inkomen: Want inkomen, daar draait het om.