gecombineerde opgave 2020

Oproep: meld marktverstoringen handel in fosfaatrechten

Recent is NMV benaderd door onderzoeksbureau Ecorys; zij voeren momenteel een marktscan uit voor het ministerie van LNV rondom de handel in fosfaatrechten. In deze marktscan wordt specifiek aandacht gegeven aan eventuele bestaande marktverstoringen en risico’s voor eerlijke en transparante handel.

Ondanks een eerdere oproep van de minister om signalen te melden bij RVO, geeft Ecorys aan dat er geen signalen zijn ontvangen. Mocht u concrete signalen en/of voorbeelden hebben waardoor de eerlijke handel in fosfaatrechten wordt belemmerd, dan kunt u zich direct richten tot Ecorys. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebrekkige transparantie, speculatief en/of strategisch gedrag, oneerlijke contacten, etc. Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld. Reacties kunt u tot uiterlijk 18 november 2018 richten aan Susanne van der Kooij (via Susanne.vanderKooij@ecorys.com).