Onderzoek Veehouderij en gezondheid. Bijeenkomsten in Brabant, 13 en 14 juli

Vorige week is er een RIVM onderzoek gepresenteerd over Veehouderij en Gezondheid omwonenden. 13 en 14 juli zijn er informatieavonden in Brabant. Deelname veehouders is belangrijk voor tegenwicht. Bezoek de avonden!

Er komen meer goede dan slechte bevindingen uit het dikke rapport; toch voeren de negatieve bevindingen de overhand bij de ‘publieksvriendelijke’ samenvatting en de uitleg die tijdens de eerste informatieavond is gegeven.

Verondersteld wordt dat ammoniak zich aan fijnstof in de lucht hecht en daardoor een lange afstand aflegt waardoor het  voor longproblemen zorgt.  Niet  alleen in de buurt maar ook verder weg van vee intensieve gebieden.  Onder vee intensieve gebieden worden ook de melkveehouderijen geteld.

Ondanks dat een causaal verband niet is aangetoond, vindt men het verband dermate duidelijk het RIVM de politiek op basis van dit onderzoek adviseert emissies terug te brengen. Dit gaat waarschijnlijk gevolgen hebben voor wetgeving die in voorbereiding is. NMV houdt dit uiteraard in de gaten en spreekt in waar mogelijk.

Woensdag 13 juli en donderdag 14 juli zijn er nog twee informatieavonden georganiseerd over dit rapport. Namelijk in Heeswijk-Dinther en Gemert-Bakel, voor meer informatie:

https://www.bernheze.org/nieuws/2016/07/06/informatiebijeenkomst-onderzoek-veehouderij-en-gezondheid-omwonenden-13-juli-2016

https://www.gemert-bakel.nl/nieuws/uitnodiging-informatiebijeenkomst-onderzoek-veehouderij-en-gezondheid-omwonenden

Op de eerste bijeenkomst in Baexem waar NMV ook aanwezig was, bleek het goed dat er diverse veehouders aanwezig waren. Dit bracht meer evenwicht in de avond. Bent u in de gelegenheid bezoek dan één van de avonden!