Onderbouwing mestbeleid is weg

Een korte film over het ontbreken van de onderbouwing van het mestbeleid.
Jan Douwe van der Ploeg (WUR): “We schrappen het oude beleid en gaan gewoon overnieuw beginnen ”
Jaap Hanekamp: “Wij hebben om meetreeksen gevraagd maar niet gekregen. Meetresultaten van voor 2003 zijn er niet meer, dus kunnen we de ammoniakemissie van verschillende technieken van bemesten niet meer reproduceren.”

Bekijk dit filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=Tndcue-_BoU&feature=youtu.be