Nog geen definitief besluit over koudmerken

De Tweede Kamer heeft besloten dat Staatssecretaris van Dam geen onomkeerbare stappen mag nemen rondom het aanstaande verbod op koudmerken. Koudmerken is volgens het Besluit Houders van Dieren verboden, maar door een ontheffing is koudmerken nog steeds mogelijk gebleven. De Staatssecretaris heeft in juni 2016 aangekondigd dat hij de ontheffing wil opheffen, waarmee het verbod op koudmerken definitief zal zijn.

Begin juli 2016 is er een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze petitie is opgezet op initiatief van twee melkveehouders, Willemien Snijder en Wim Verweij en met steun van de NMV en LTO. De petitie is door ruim 900 collega’s getekend waarmee zij de Kamer opriepen om tegen dit verbod te stemmen. Koudmerken is voor hen een belangrijke vorm van koeherkenning waarvoor op hun bedrijf geen alternatief is.

In de procedurevergadering van de commissie EZ, vorige week, is afgesproken dat er eerst een werkbezoek wordt georganiseerd op een melkveebedrijf waar koudmerken wordt toegepast. De Kamerleden kunnen zo zelf zien en ervaren wat koudmerken precies inhoudt. Tot die tijd mag de Staatssecretaris geen besluit nemen over koudmerken. Na het werkbezoek zal de Tweede Kamer zich uitspreken over het verbod op koudmerken.

De NMV blijft zich inzetten voor behoud van koudmerken in Nederland.