schouten, kamerbrief, stikstof

NMV zoekt duidelijkheid over fosfaatrechten

Op zeer korte termijn gaat NMV weer in gesprek met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de actuele fosfaatzaken te bespreken. Er komen nog steeds veel vragen binnen over fosfaatrechten waar NMV op dit moment geen sluitend antwoord op kan geven. NMV is wel actief bezig om de antwoorden op alle onduidelijkheden boven tafel te krijgen. Zodra er meer bekend is zullen wij u informeren door een ledenbericht.

Uiteraard blijven wij daarnaast actief onze standpunten uitdragen. Zo wil NMV dat er voor het lopende jaar een coulanceregeling komt. Dit valt te rechtvaardigen door alle onzekerheden die er het afgelopen jaar geweest zijn. Zoals de intrekking van de rechten van vleesvee. Hiermee zijn melkveebedrijven die deze rechten dachten te hebben aangekocht of verkregen, maar welke vervolgens weer zijn afgenomen, voor een dilemma geplaatst. Om nu nog bij te sturen is een onhaalbare klus voor deze melkveehouders. Niet omdat zij niet willen, maar omdat de bank op zo’n korte termijn geen financiële mogelijkheden biedt.

Ook blijken er nog steeds veel bezwaren en beroepen op de knelgevallenvoorziening niet afgerond, of heel laat in het jaar afgerond. Door de werking van fosfaatrechten is het praktisch onmogelijk voor melkveehouders om aan het einde van het jaar hier nog fors op te sturen. Rust in de markt lijkt NMV nu in ieders belang, en omdat er aan de toekenningskant lang veel onduidelijkheden waren is een coulanceregeling terecht.

Want het is en blijft een onhoudbare situatie, waar onze minister nu toch eens een keer met stevige taal naar haar ministerie moet uithalen, en hier een eind aan moet maken door de veehouders een handreiking te doen.

Uiteraard blijven onze eerdere standpunten overeind. De minister schreef weliswaar dat er opnieuw getoetst moet worden aan de staatssteuntoets om een klein percentage van het bedrijfsfosfaat afromingsvrij te kunnen verleasen. Maar wij kunnen geen enkel argument bedenken om dit niet opnieuw voor te leggen aan de Europese Commissie. Hetzelfde geldt voor een rekening courant systeem, waarbij een geringe onder- of overschrijding verrekend kan worden met het opeenvolgende jaar, alsook het toevoegen van een extra categorie van kalveren, waarvan bij de geboorte duidelijk is dat zij af zullen vloeien naar de kalverenmesterij.

NMV realiseert zich terdege dat er met de invoering van het fosfaatrechtenstelsel een complex systeem geïntroduceerd is waar melkveehouders nog niet eerder mee gewerkt hebben. Zowel de sturingsmogelijkheden als de consequenties verschillen enorm van de regulering ten tijde van het melkquotum. Daarom zijn zowel de melkveesector als het ministerie en haar uitvoerende instanties erbij gebaat dat er een werkbaar systeem gevormd wordt. Wij houden de vinger aan de pols en handelen in uw belang.

Lees ook:

Oproep: meld marktverstoringen handel in fosfaatrechten

Fosfaatrechten, de stand van zaken