corona pasen melkveehouders

NMV voorjaarsbijeenkomsten. Allen hartelijk welkom!

NMV organiseert ook dit jaar weer door het hele land bijeenkomsten voor leden en belangstellenden. Onderwerpen dit jaar zijn:

  • Klimaat: volgende hoofdpijndossier voor melkveehouderij?
  • Waterschapslasten: de boer betaalt??


Data en locatie bijeenkomsten Klimaat:

maandag 23 april 20:00 uur Het Bonte Paard Deventerweg 87, 7451 MC Holten  met Marcel Crok en Johan Temmink
dinsdag 24 april 20:00 uur De Vriendschap Wadway 22, 1715 GZ Spanbroek met Marcel Crok
dinsdag 8 mei 20:00 uur Het Wapen van Waarder Dorp 26, 3466 NG Waarder met Marcel Crok en Johan Temmink

Data en locatie bijeenkomsten Waterschapslasten:
woensdag 25 april 20:00 uur Spoorzicht Gemeenteweg 171, 7951 CJ Staphorst Geesje Rotgers en Arjan Verhoef
woensdag 9 mei 20:00 uur Trefcentrum Bedum Prof. Mekelstr. 1-5, 9781 JG Bedum Geesje Rotgers en Geert Dubben

Tevens worden er op 18, 19 en 25 april ledenavonden georganiseerd in het oosten van het land en in de Betuwe. Voor meer informatie hierover: www.nmv.nu/

Aarzel niet en kom langs op één van onze avonden! Neem gerust geïnteresseerden mee uit uw omgeving!

Meer informatie over bijeenkomst:
KLIMAAT volgende hoofdpijndossier voor melkveehouderij?

Fosfaatrechten zijn net geïmplementeerd en het volgende hoofdpijndossier dient zich alweer aan. Wordt de taakstelling in het klimaatverdrag van Parijs de volgende beperking voor onze sector? Worden er wel reële eisen gesteld aan de melkveehouderij? Krijgt u hier als boer nog last van?

Marcel Crok staat bekend als kritisch volger van ontwikkelingen op het gebied van klimaat. Hij is voor NMV in dit onderwerp gedoken. Eén ding is zeker: De komende jaren zult u hier nog veel over horen. Laat u dus op de hoogte brengen door Marcel!
Johan Temmink: De afgelopen jaren is Johan in het project ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’ bezig geweest om kringlopen op melkveebedrijven beter in beeld te krijgen. De opgedane inzichten zal hij deze avond met u delen.

Meer informatie over bijeenkomst:
Waterschapslasten, de boer betaalt?

De ‘Commissie Aanpassing Belastingstelsel’ deed in haar rapport suggesties aan de Unie van Waterschappen om de rekening van waterschapslasten vooral bij de boer neer te leggen. Geesje Rotgers bracht in opdracht van Mesdagfonds, samen met Jaap Hanekamp, een rapport uit: De boer betaalt, maar voor welke vervuiling? Door dit kritische rapport is besluitvorming voorlopig opgeschort. Maar welke vervuiling in water is toe te schrijven aan de landbouw? En hoeveel is dit uiteindelijk? Laat u er alles over vertellen op deze avond.

Geesje Rotgers staat bekend als kritisch volger van ontwikkelingen op het gebied van landbouwbeleid. Zij heeft al veel relevante dossiers onder de loep genomen. De hervorming van het waterschapslastenstelsel rammelt aan alle kanten. Geesje vertelt u waarom!

In Staphorst geeft Arjan Verhoef, beleidsadviseur ‘waterkwaliteit’ bij waterschap ‘Drents Overijssels Delta’ een toelichting op de Rijn-Oost studie.

In Bedum vertelt Geert Dubben, bestuurder bij de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en nauw betrokken bij het mijnbouwschadedossier en Geesje Rotgers over de meest recente ontwikkelingen en actualiteiten inzake mijnbouwschade.

Melkveehouders en belangstellenden: Van harte welkom!