PAS

NMV vindt opheffen Gelderse vrijstelling beweiden onacceptabel

De NMV heeft gereageerd op de omgevingsvisie in Gelderland die een grote doorwerking heeft op boerenland.

Anders dan was toegezegd wil Gelderland de regels in ganzenrustgebieden nu ook verzwaren met natuur, dat is niet acceptabel en niet nodig voor de opvang van ganzen. Bij de aanwijzing is duidelijk afgesproken dat het uitsluitend over opvang van ganzen gaat en niet voor andere doelen.

Hetzelfde gebeurt met weidevogelgebieden. Daar dient op basis van een passende tegemoetkoming gecontroleerd te worden op de voorwaarden die aangegaan zijn door de deelnemende bedrijven. Er mogen geen extra voorwaarden toegevoegd worden die het gebied aan banden leggen worden zonder dat daar een redelijke vergoeding tegenover staat.

NMV vindt het geen goed idee dat ontgrondingen voor KRW en natuurprojecten voortaan zonder ontgrondingsvergunning zouden mogen. Dat kan betekenen dat boerenland zo maar onder water gezet kan worden en dat belanghebbenden buiten spel worden gezet door het vergunningsvrij te maken. Gelderland heeft genoeg ervaring met het dumpen van zwaar vervuilde rommel bij ontgrondingen, en weet dat een vinger aan de pols houden niet gaat als er geen zicht meer is op ontgrondingen. Het mag niet zo zijn dat dumping zonder vergunning door kan gaan en dat vervuilingen op het bordje van de boer komen als de waterkwaliteit achterblijft.

Tot slot wil NMV niet dat Gelderland de vrijstelling voor beweiden en bemesten in Natura 2000 gebieden gaat opheffen. Het bestaande gebruik behoort op basis van de beheerplannen mogelijk te zijn en te blijven en het heeft geen effect op de stikstof depositie omdat het al van ouds plaats vindt. Decennia lang zijn we van Tweede Kamer tot provincie voorgehouden dat de aanwijzing van Natura 2000 gebieden geen gevolgen zou hebben en het ontnemen van gebruik  op boerenland is een onacceptabele vorm van orthodoxe onteigening waarop geen handhaving mag plaats vinden.

Lees hier de door NMV ingediende zienswijze