drijfmest mest aanwenden

NMV verzoekt verruiming aanwendperiode drijfmest

Voor het zoveelste jaar op rij heeft NMV verzocht om een verruiming van de periode waarin drijfmest mag worden uitgereden. De uiterste datum is nu 31 augustus, maar de boerenpraktijk leert dat deze datum niet goed werkbaar is. Zo zorgt droogte, maar ook hevige regenval ervoor dat de mest niet altijd kan worden uitgereden op het moment dat de voorschriften dat van u verlangen. Op dit moment staat de laatste snede nog bij veel boeren vanwege de regen. Hierdoor kan de laatste bemesting nog niet plaatsvinden onder de beste omstandigheden. Bovendien is het onverstandig om boeren te dwingen hun kelders leeg te rijden met dergelijke zware regenval. Want dat veroorzaakt juist meer afspoeling van meststoffen.

Beleid dat aansluit op de praktijk
NMV pleit al jaren voor praktisch en uitvoerbaar beleid. We zijn van mening dat een minister die de mond vol heeft van goede landbouwpraktijk, beleid moet bieden die dit voor onze melkveehouders mogelijk maakt. Daar hoort een flexibele einddatum voor mestaanwenden bij; 31 augustus wanneer de weersomstandigheden dit mogelijk maken, maar opschuiven wanneer dat door omstandigheden nodig is. Daar hebben wij de minister in deze brief op gewezen. Wij vinden dat er minimaal tot 15 september mest uitgereden moet kunnen worden.

Zo lang het ministerie geen toezeggingen gedaan heeft dient u echter met de einddatum van 31 augustus voor drijfmest rekening te houden. We realiseren ons dat het kort dag is. Zodra we meer weten over ons verzoek, brengen we u uiteraard op de hoogte.