schouten, kamerbrief, stikstof

NMV verzoekt om pas op plaats bij aanpassing stallen vanwege explosiegevaar

Ledenbericht Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft besloten dat nagenoeg alle stallen dit jaar een aanvraag dienen te doen voor een wijziging van de natuurwetbeschermingsvergunning. Dit in verband met emissiearme stalsystemen die toegestaan zijn volgens een lijst uit de verordening.

Het is al jaren bekend dat het gebruik van dergelijke stalsystemen voor runderen niet zonder risico is. De grote explosie, die de boer ternauwernood overleefde, waarbij 15 melkkoeien omkwamen in Markelo, ontstond tijdens normaal gebruik en heeft veel losgemaakt onder boeren met dergelijke vloersystemen. In de omgeving van Markelo worden nu metingen naar de gasvorming in stallen onder dichte roostervloeren verricht. De eerste uitslagen zijn zorgelijk.

Meer onderzoek noodzakelijk
NMV dringt er dan ook op aan dat de Omgevingsdienst van de Provincie Noord-Brabant ook metingen gaat uitvoeren bij verschillende stalsystemen. Er moet gestopt worden met de uitrol van de emissiearme stalsystemen totdat de veiligheid van boeren en dieren gegarandeerd kan worden. Er is meer onderzoek nodig en er moeten alternatieven worden onderzocht. Een beleidswijziging is gewenst. Op het moment dat een vergunning met minder emissie is verleend kunt u niet zonder meer terug naar de hogere emissies zolang de PAS min of meer op slot zit.

Bovendien zijn er andere methoden om het probleem bij de bron aan te pakken in plaats van de zogeheten ‘end of pipe’ oplossingen.

NMV vertrouwt erop dat de bestuurders dit punt meenemen in de onderhandelingen naar een nieuw bestuur in Noord-Brabant. In de bijlage vindt u de brief welke NMV naar de Provinciale Staten van Noord-Brabant verzonden heeft.