stikstof, halvering veestapel, rapport

NMV verwerpt de erfenis 

NMV is geschokt over het stikstofrapport met betrekking tot krimp van de veestapel. Dit verkennende rapport kwam naar buiten onder leiding van ambtenaren van Schouten en was getimed vlak na de verkiezingen. Kennelijk krijgen ambtenaren te veel macht, om wensen uit verkiezingsprogramma’s op kosten van de samenleving richting te geven. Zij realiseren dit door middel van zwakke, niet wetenschappelijk onafhankelijke simulatiemodellen en onhaalbare doelen.

Nog altijd wordt het advies om meer te meten niet opgevolgd. Door het ontbreken van metingen is simpelweg niet bekend welke bron van stikstof in welk Natura 2000-gebied terecht komt en om hoeveel het gaat. Het advies van ABDTopconsult, een kleine adviesgroep van topambtenaren, gaat uit van onzekere simulaties zonder onderbouwing van depositiemetingen, bodemanalyses van natuur en ecologische onderzoeken naar de staat van de natuur. Kortom niet alle oorzaken waar de natuur mogelijk schade van ondervindt worden meegenomen.

De vrijgekomen ruimte uit de landbouw wil men zonder fatsoenlijke vergoeding gebruiken voor andere projecten buiten de landbouw. Het gaat om plannen die een zware wissel trekken op het welbevinden van het landschap, zoals windmolens, zonneparken en datacenters. Voor de samenleving blijft het buiten beeld dat er veel meer grijze stikstof NOx ontstaat in plaats van groene stikstof NH3.

Halvering veestapel

Het overgrote deel van bevolking eet vlees, dus halveren van de Nederlandse veestapel betekent meer import. Maar in het buitenland wordt lang niet zo duurzaam geproduceerd, dus de mondiale input en uitstoot van onder andere stikstof neemt gigantisch toe. Dit is het importeren van een gecreëerd milieuprobleem.

Geïmporteerd voedsel van buiten de EU dat hier niet geproduceerd wordt zorgt voor een oneerlijke concurrentie, en wordt bovendien onder minder diervriendelijke en milieuvriendelijke omstandigheden geproduceerd.

Voldoende voedsel niet vanzelfsprekend

De beschikking hebben en houden over voldoende en veilig voedsel is geen vanzelfsprekendheid. Nederland dreigt door alle huidige plannen met zonne-energie, wonen, industrie en natuur te klein te worden om zelfstandig in haar eigen voedsel te kunnen voorzien. Met dit advies wordt de voedselzekerheid bij calamiteiten of crisis binnen en buiten Nederland op het spel gezet. Er wordt immers ook voedsel geïmporteerd. De Nederlanders weten nu wat het is om wekenlang over onvoldoende mondkapjes te beschikken; dat kan met voedsel ook gebeuren.

Belonen

Vriend en vijand weten inmiddels dat de prijs voor voedsel historisch laag blijft en het inkomen van de boeren al jaren onder druk staat. En toch verzint men nieuwe rechten, belastingen en milieuheffingen. De landbouw moet juist beloond worden voor de opname van kringloopuitstoot en uitstoot van andere sectoren door landbouwgrond. Belonen in plaats van een rekening gepresenteerd krijgen voor betaalbaar eten en werkgelegenheid.

NMV verwerpt dan ook deze erfenis van LNV en accepteert niet dat er over het graf geregeerd wordt.