NMV verrijkt dagelijks bestuur met woordvoerder voormalig Landbouw Collectief

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is voormalig Landbouw Collectief woordvoerder Jeroen van Maanen benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van NMV. Ook de Stompetorense Elly Koning stelde zich verkiesbaar, en is tevens benoemd en opgenomen in het bestuur. Gerda Peters, de penningmeester van NMV, was herkiesbaar en is opnieuw een bestuurstermijn van drie jaar aangezegd. Dit resulteert erin dat het dagelijks bestuur van NMV voor het eerst sinds jaren zes man sterk is. Iets dat gezien alle ontwikkelingen in de sector op een uitgelezen moment komt.

Jeroen van Maanen is melkveehouder in de Flevopolder. Hij geniet landelijke bekendheid door zijn rol in het Landbouw Collectief als onderhandelaar met premier Rutte en minister Schouten inzake het stikstofdossier. Jeroen staat bekend om zijn natuurlijke vermogen complexe beleidsdossiers in begrijpelijke taal te kunnen verwoorden. Elly Koning, melkveehoudster uit Schermer, brengt als bestuurder van een waterschap een schat aan bestuurlijke kennis met zich mee. Eerder al toonde zij zich een waardevolle deelnemer van de NMV commissie mest-water. NMV is blij met deze versterking en ziet haar bestuur nu klaar voor de ongetwijfeld roerige tijd die de sector nog hoogstwaarschijnlijk te wachten staat. Gerda Peters heeft tijdens haar eerste termijn als penningmeester positieve stappen gezet voor de vereniging op financieel gebied. Onder andere met het terughalen van BTW-gelden. NMV vindt het dan ook niet meer dan terecht dat ook zij herkozen is voor het dagelijks bestuur, zodat haar kennis en kunde behouden blijft voor de NMV. Alle bestuursleden werden overtuigend gekozen.

Harm Wiegersma, voorzitter van NMV, geeft aan dat de versterking op het juiste moment aantreedt. “We zien een grote aanwinst in de twee nieuwe bestuurders. Door deze versterking krijgen alle onderwerpen weer een eigen portefeuillehouder. Ook zien wij mogelijkheden voor uitbreiding van de portefeuilles. Het is in deze tijd belangrijker dan ooit dat de belangen van melkveehouders verdedigd worden, want we zien dat beleidsterreinen zoals woningbouw, natuurontwikkeling, biodiversiteit maar ook stikstof een steeds grotere bedreiging worden voor het voortbestaan van onze bedrijven. Met meer mankracht zijn we als organisatie slagvaardig.” NMV maakt binnenkort de nieuwe portefeuilleverdeling bekend. Hierover zal zij op korte termijn voor het eerst met het nieuwe bestuur vergaderen.