uitstel mestaanwenden drijfmest

NMV tegen contraproduktieve GPS-verplichting op mesttoedieningsapparatuur

NMV heeft minister Schouten een brief gestuurd over haar voorgenomen plannen om AGR-GPS te verplichten op alle mesttoedieningssapparatuur. De reden dat deze maatregel op tafel ligt is om de mestfraude terug te dringen. Volgens ons schiet deze maatregel zijn doel voorbij, zeker waar het de melkveehouderij aangaat. Over melkveebedrijven is al veel data bekend bij de overheid waardoor er al inzage is in de mestproductie en plaatsingsruimte op een bedrijf. Hierdoor kan gemakkelijk inzichtelijk gemaakt worden of dit met elkaar strookt. Deze absurde maatregel is voor ons dan ook onacceptabel, daar het de melkveehouders een enorme investering zal vragen, naast alle andere maatregelen die op stapel staan in bijvoorbeeld het licht van klimaatafspraken. Genoeg is genoeg!

NMV heeft dan ook voorgesteld de melkveehouderij hier in ieder geval van vrij te waren. Wij vinden het een bizarre regeling die bovendien niet samengaat met de beloofde vereenvoudiging van regelgeving die de minister beloofd heeft.  Hier vindt u de volledige brief die NMV aan de minister gestuurd heeft.