symposium Koe en Klimaat

NMV Symposium Koe & Klimaat | 23 maart

Welke rol vervult de melkveehouderij in het klimaatvraagstuk? NMV gaat samen met melkveehouders en vele deskundigen op zoek naar het antwoord. De afgelopen jaren is onze sector met grote uitdagingen geconfronteerd. Waar liggen de kansen van de melkveehouderij? En hoe kunnen we er aan bijdragen dat ieder zijn stukje van de puzzel legt in dit complexe samenspel van uiteenlopende processen en belangen?

Op 23 maart 2018 vindt in Nijkerk het NMV Symposium Koe & Klimaat plaats. De afgelopen jaren is onze sector steeds met grote uitdagingen geconfronteerd. Het is van groot belang dat we de dialoog met onze omgeving aan blijven gaan! Met dit symposium willen we de krachten van en ook de uitdagingen voor de melkveehouderij in kaart brengen en de verschillende stakeholders met elkaar in gesprek brengen.

Waar liggen de kansen van de melkveehouderij? En hoe kunnen we er aan bijdragen dat ieder zijn stukje van de puzzel legt in dit complexe samenspel van uiteenlopende processen en belangen? Het is niet eenvoudig en vereist samenwerking én erkenning van de verschillende betrokken partijen. Als belangenbehartiger nemen wij alvast onze verantwoordelijkheid door op dit symposium de dialoog met alle stakeholders aan te gaan, een dialoog waar ook u als lid een stem in hebt. Dat wilt u niet missen!

Aanmelden
Om deel te nemen moet u zich aanmelden. Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar info@nmv.nu . Uw aanmelding dient uiterlijk 9 maart binnen te zijn.


Tijd:
                        10.00 uur (Inloop vanaf 9.45 uur)

Locatie:                  De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

Dagvoorzitter:    Eelke Lok

 

Het programma is als volgt:

10:00     Opening Harm Wiegersma, voorzitter NMV

10:30     Koe & Klimaat, uitdagingen en kansen
Karin Rebel & Jerry van Dijk Universiteit Utrecht

11:15      Zaalopinie

11:30     Biobased & Circulair economy
Martin Scholten (WUR)

12:00    Panel van Kamerleden in discussie met Martin Scholten

12:45    Lunch

13:30    Melk en duurzaamheid
Henk Sierksma en Klaas de Jong (AH en Aware)

14:00    Panel met Kamerleden

Verschillende stellingen + zaalopinie

15:30     NMV: visie op Koe en Klimaat

15:45    Borrel