Actieplan nitraat desastreus voor melkveehouders

NMV stuurde snoeiharde reactie naar LNV inzake Actieplan Nitraat

NMV stuurde een snoeiharde reactie naar LNV inzake Actieplan Nitraat. Met de niet mis te verstane boodschap:

  1. Het deugt qua onderbouwing niet als het gaat om ‘het probleem’. Als er al een probleem is, dan is dat uitsluitend lokaal.
  2. Het deugt niet qua onderbouwing van de oorzaak van ‘het probleem’ (voor zover dat probleem er lokaal is): Akkerbouw en veehouderij zijn absoluut niet altijd de veroorzakers. Verre van dat, vele andere factoren zijn van invloed.
  3. Het deugt niet qua onderbouwing van de vergaande maatregelen. Het effect van de maatregelen op de
    doelen van de Nitraatrichtlijn zijn niet onderzocht en gemeten
  4. De gevolgen voor de bedrijven en boereninkomens zijn groot en soms zelfs desastreus.

Het Ministerie nodigt o.a. NMV uit voor overleg over alternatieve maatregelen. Maar wij doen daar alleen aan mee onder de voorwaarde dat ‘het probleem’ en de ‘oorzaken’ eerst tegen het licht worden gehouden. We gaan niet de fuik in zwemmen om vervolgens niet verder te komen dan wat morrelen in de marge. Wat scherpe kantjes van de maatregelen halen en voor de rest blijft het bij de onaanvaardbare maatregelen zoals die nu voorliggen. Dat is voor NMV geen optie.

Benieuwd naar de gehele inbreng van NMV?
Hierin staan ook praktijkvoorbeelden met de absurde impact op melkveebedrijven op zandgrond, klei en veen.
Check de brief: NMV-Zienswijze ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn op de land- en tuinbouw incl. praktijkvoorbeelden