NMV STAAT VOOR DE BOER

NMV is altijd duidelijk geweest waarvoor zij staat, namelijk voor de leden! Wij houden onze rug recht voor de melkveehouder van Nederland, die in het gevecht om de ruimte dreigt opgeofferd te worden. Dit heet verantwoordelijkheid nemen. Wij staan voor onze leden. En laten niet toe dat het stikstofdossier wordt misbruikt om de ruimte van de boer af te nemen.

Wij staan voor het eerst legaliseren van PAS-melders én knelgevallen.

Voor eerlijk, haalbaar en transparant KDW en natuurbeleid in plaats van opplussen door terreinbeherende organisaties (TBO’s), provincies  (IPO) en overheden.

Voor depositiebeleid onderbouwd met metingen in plaats van ondoorzichtige modellen en aannames.

Tegen een omgevingswet die nog sneller onteigent, een opkoopregeling, en tegen een schandalig beroepsverbod!

Ons doel is niet het wekelijks bij LNV zitten om als doorgeefluik te fungeren en de noodzaak van reductie bij onze achterban te blijven herhalen. Om te accepteren dat wij als landbouw, notabene de enige sector die zijn verantwoording al jarenlang nam en neemt, het probleem van een ander moet oplossen. Wij denken constructief mee aan oplossingen. Maar wanneer de tendens verschuift naar eenzijdig reduceren en inleveren zonder tegenprestatie stopt onze medewerking.

Wanneer het moment daar is dat belangen van onze boeren opgeofferd dreigen te worden trekken wij een grens. We houden onze rug recht en vechten voor de ruimte, bestaansrecht, toekomst en perspectief van onze leden. We begrijpen dan ook de noodzaak van de actie van dinsdag aanstaande en zullen deze als NMV absoluut gebruiken om voor alle sectoren de nood te onderstrepen.

NMV staat, met trots, pal voor onze boeren!