stikstofbeleid, bestuursrechtelijk, gerecht

NMV staakt gesprekken voermaatregel en gaat voor kort geding

Eind vorig jaar werd minister Schouten al door ons gewaarschuwd voor het feit dat de voermaatregel/spoedwet een doodlopende weg is. Alle mogelijke handreikingen werden vanuit alle sectorpartijen aangereikt, om samen met de sector tot een betere uitwerking te komen. En al deze handreikingen zijn afgewezen. Vandaag bleek tijdens een overleg met de melkveewerkgroep dat verder doorpraten geen enkele zin heeft. Wie niet horen wil moet maar voelen. De NMV wenst haar leden niet langer op te zadelen met idiote maatregelen, alternatieven waar niemand meer achter kan staan en vestigt haar laatste hoop op het kort geding van Stichting Stikstof Claim.

De afgelopen twee maanden heeft de NMV zich in de melkveewerkgroep, samen met LTO melkveehouderij, NAJK, DDB en Netwerk GRONDig, bezig gehouden met uitwerken en bespreken van een praktische haalbare en betaalbare voermaatregel. Hierover zijn meerdere gesprekken geweest met LNV. Bij aanvang van deze melkveewerkgroep zijn 3 stappen gemarkeerd:

  • De voermaatregel moet in zijn geheel van tafel
  • Voorstellen doen voor alternatieven/verbeteringen
  • Juridisch tot in de kern uitzoeken en aanvechten van de voermaatregel

De eerste poging van de melkveewerkgroep om de maatregel van tafel te krijgen strandde. Evenals de 6 alternatieven/verbeteringen. Deze sneuvelde op juridische houdbaarheid, inboekbaarheid en het niet terug kunnen rekenen op hexagoonniveau.

Inmiddels klikt de klok door. LNV is uiteindelijk toch in gesprek gegaan met dierenartsen van de KNMvD en voerexperts. Dat waar wij al de tijd al voor waarschuwden werd nog eens bevestigd, de voermaatregel is een gedrocht, schaadt diergezondheid en welzijn. Dit is een no go. Vervolgens werd de Motie Harbers/Geurts aangenomen. Zij vragen om een doorrekening door het PBL, van de voorstellen die de melkveegroep heeft aangereikt.  Daarnaast vraagt Stichting Stikstof Claim (SSC) om onderbouwing van de voermaatregel van LNV en de matrix die daarin wordt gehanteerd.

Vanochtend is tijdens het overleg met de melkveegroep nogmaals gebleken dat verder overleg met LNV geen enkele zin meer heeft. Het aanspannen van kort geding door SSC wordt telkens uitgesteld, omdat LNV “nog in gesprek is met de sector”. En LNV levert geen cijfermatige onderbouwing, levert helemaal niets. Wanneer gesprekken met de sector het kort geding van SSC in de wielen rijdt, is verder spreken niet verstandig. De NMV blijft bij de afspraken die gemaakt zijn bij aanvang van de melkveewerkgroep om alle stappen te doorlopen. Het is nu tijd om de ruimte te geven aan het kort geding van SSC. Het alternatief aangereikt door de melkveewerkgroep ligt intussen veel te ver af van wat wij onze leden nog uit kunnen leggen. LNV heeft 8 weken lang de tijd gehad om over alternatieven van de sector te praten en inmiddels is de tijd verstreken. De NMV staat (evenals de DDB) vanaf heden niet meer achter het alternatief van de melkveewerkgroep en is daarom vanmiddag ook niet meer aangeschoven bij het gesprek met LNV. NMV staakt alle gesprekken.