koemonitor

NMV: speel landbouwsectoren niet tegen elkaar uit

Het intrekken van de voermaatregel geeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) een dubbel gevoel. Aan de ene kant is er vreugde om deze gerechtigheid. De veevoermaatregel was immers een gedrocht en een bedreiging voor ondernemerschap en diergezondheid. NMV heeft met andere partijen alles op alles gezet om deze maatregel van tafel te krijgen. Wij danken hiervoor in het bijzonder Stichting Stikstof Claim. De juridische zaak die zij aanspanden stond als een huis en de verwachting was dat deze gewonnen zou worden. Het is jammer dat de maatregel al van tafel was voordat er een rechtelijke uitspraak gedaan is over de onderbouwing.

Voermaatregel met nasmaak

Daarnaast is er een bittere nasmaak. In de brief van LNV is te lezen dat de benodigde stikstofruimte, die de voermaatregel op moest leveren, nu doodleuk wordt weggehaald bij de sanering van de varkenshouderij. Het is logisch dat de varkenshouderij zich bestolen voelt, en gevoelsmatig een probleem van de melkveehouderij op moet lossen. Ten tijde van de onderhandelingen van het Landbouw Collectief (LC) werd door LNV keer op keer aangegeven dat het niet mogelijk was deze “saneringsstikstof” in te rekenen. Na gisteren blijkt dit ineens wel te kunnen. Ook rekent LNV deze stikstof toe aan het jaar 2020. NMV hekelt deze doelbewuste slinkse berichtgeving, de manier van handelen van LNV, en het tegen elkaar opzetten van sectoren om haar eigen hachje te redden!

Geen slingers

NMV is opgelucht over het intrekken van de voermaatregel, maar hangt zeker geen slingers op. Het van tafel gaan van deze maatregel betekent geen vrijwaring voor de sector. We moeten scherp blijven, anders krijgen we nieuwe maatregelen als een boemerang terug. Daarnaast hekelen wij maatregelen die de ene sector ruimte moeten bieden ten koste van een andere landbouwsector, evenals alle partijen die hieraan meewerken! NMV staat voor de melkveehouderij, maar daarnaast voor de gehele landbouw met al haar sectoren in Nederland.

Samenwerkend, schouder aan schouder zullen wij collectief strijden voor de toekomst van alle boeren in Nederland!