Kalverfraude fosfaatrechten I en R

NMV roept op: wacht duiding cijfers kalverensterfte af

RTL nieuws publiceerde een kritisch stuk waarin gesteld werd dat de kalverensterfte in de melkveehouderij erg hoog is. NMV betwijfelt deze cijfers en heeft het onderliggende rapport opgevraagd. Dit om na te gaan of de cijfers juist geïnterpreteerd zijn en hoe de stellingname tot stand gekomen is. Want uit monitoring van de Gezondheidsdienst voor Dieren blijkt de kalverensterfte juist af te nemen. Onterechte schade toebrengen aan een sector die voorziet in een eerste levensbehoefte is wat NMV betreft ontoelaatbaar.

In het artikel suggereert men dat alle sterfte op een boerenbedrijf door nalatigheid van de boer komt. Dat is natuurlijk niet zo. Om tot een correcte weergave te komen zou je het natuurlijke sterftecijfer (doodgeboren kalveren) eruit moeten filteren. Ook is NMV benieuwd hoe het gemiddelde berekend is. Er kan op bepaalde bedrijven sprake zijn van een besmettelijke dierziekte, waardoor het sterftecijfer tijdelijk erg hoog is. Deze extremen houdt men er normaliter buiten omdat het een vertekend beeld van het gros van de sector schetst. Is dit hier ook gedaan?

Dat dit kwalijk is en onterecht veel schade kan berokkenen hebben we eerder gezien bij de I&R affaire, waarbij de tweelingen-onregelmatigheden groot in de pers werd uitgemeten. Dat het uiteindelijk maar om 0.7% meer tweelingen ging gedurende twee maanden van het jaar, kon de imagoschade niet meer terugdraaien. NMV roept dan ook op aan alle media om eerst de cijfers te verifiëren voordat zij hiermee aan de haal gaan.

Onterechte schade toebrengen aan een sector die voorziet in een eerste levensbehoefte is wat NMV betreft ontoelaatbaar en ook ongewenst. Bovendien slaat het argument dat kalveren slecht verzorgd worden omdat boeren maar 80 koeien aankunnen en de meeste bedrijven groter zijn, kant nog wal. Juist bedrijven die wat groter zijn maken doorgaans gebruik van externe arbeidskrachten, waardoor er vaak meer ruimte is om de kalverenopfok te specialiseren. Aangezien dit al een drogredenering is, denkt NMV dat het verstandig is het rapport met cijfers eerst eens goed tegen het licht te houden of er nog meer verkeerde aannames gedaan zijn.

Op deze wijze schade toebrengen aan de melkveehouderij geeft nog een onbedoeld neveneffect: Het werkplezier van melkveehouders daalt significant waardoor zij er eerder de brui aan geven. Dit hebben we reeds gezien na de I&R affaire. NMV roept daarom op voorzichtig om te gaan met dergelijke beschuldigingen aan het adres van primaire voedselproducenten.