NMV roept als lid van ZuivelNL op tot actie

ZuivelNL roept melkveehouders op ideeën voor onderzoek in te dienen – voor 1 april


Via ZuivelNL investeren Nederlandse melkveehouders jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. Om te komen tot meer vraag gestuurd onderzoek roept ZuivelNL alle melkveehouders op hun ideeën voor onderzoek aan te dragen.

Met de gezamenlijke financiering van onderzoek wordt kennis ontwikkeld die melkveehouders kunnen toepassen in hun bedrijfsvoering. Jaarlijks worden – meestal in overleg met vertegenwoordigers van de sector – door kennisinstellingen projectvoorstellen ingediend.

Meer vraag gestuurd onderzoek
Om te komen tot meer vraag gestuurd onderzoek en een nog grotere, directe betrokkenheid van melkveehouders, vraagt ZuivelNL hen om ideeën voor onderzoek in te dienen. Ook kunnen melkveehouders aangeven of ze betrokken willen worden bij de verdere beoordeling van de projectvoorstellen.

Directeur ZuivelNL Hubert Andela: “Het gaat ons erom de behoefte aan kennis bij melkveehouders zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Zo kan elke melkveehouder in Nederland vooraf betrokken worden bij de besluitvorming over het onderzoek waaraan ZuivelNL het boerengeld besteedt.”

Melkveehouders kunnen gedurende de maand maart digitaal een vragenlijst invullen. Daarbij kunnen ze ook aangeven of ze mee willen doen aan een digitaal panel dat later de ingediende projectvoorstellen zal beoordelen.

Zie website ZuivelNL
Op de site van ZuivelNL staat informatie over de verdere procedure en is de link naar de vragenlijst te vinden. Het gaat om projecten die in 2023 kunnen starten.

Tags: