NMV opgetogen nu een realistisch regeerakkoord hoop lijkt te gaan brengen

De NMV heeft, positief verrast, het door de formerende partijen gepresenteerde hoofdlijnenakkoord gelezen. Hoewel één zwaluw nog geen zomer maakt lijkt er, na jarenlang afbraakbeleid, politieke onwil en ontbreken van lef een richting ingezet te worden naar realisme en vooral hoop. De jarenlange strijd tegen onrecht, voor bestaansrecht en perspectief voor de melkveehouderij heeft veel te veel druk op boeren en hun gezinnen gelegd en heeft al veel te veel gekost. Al die jaren heeft de landbouw, waaronder de NMV, input geleverd waar nu eindelijk naar geluisterd lijkt te gaan worden. Met de blik op de toekomst willen we vooral de titel van het regeerakkoord – HOOP, LEF EN TROTS –  omarmen. Lef hebben onze leden melkveehouders al, met de hoop hopen en wensen wij om eindelijk weer met trots te kunnen gaan doen waar we goed in zijn! Het doet ons goed dat in de top 10 van de hoofdpunten op nr 4 staat: Een goede toekomst voor landbouw en visserij, voor voedselzekerheid, voor natuur. Woorden die recht doen aan de Nederlandse landbouw en melkveehouderij!

Inhoudelijk zijn we verheugd dat een aantal punten waar de NMV al jaren fanatiek voor heeft gestreden en gepleit nu eindelijk in dit regeerakkoord zijn gekomen:

  • NMV speerpunt is jarenlang geweest dat PAS melders én interimmers worden gelegaliseerd. Via een drempelwaarde van 1 mol kan het grootste deel van de PAS melders nu eindelijk spoedig gelegaliseerd worden.
  • KDW uit de wet en richten op werkelijke staat van instandhouding natuur
  • Van middel- naar doelsturing, vakkennis centraal, de boer aan het roer
  • Naar Brussel voor gelijke normering van water met omringende landen en afschaffen van heel Nederland als kwetsbaar gebied. In niet kwetsbare gebieden kan de norm van 170kg N/ha worden afgeschaft
  • Geen gestuurde veekrimp
  • Innovatie krijgt de ruimte die het verdient

Nu dit regeerakkoord er ligt bedankt NMV iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen om de politieke olietanker bij te sturen. We beseffen ons dat er werk aan de winkel is. Inkomen daar draait het om is nog altijd de basis van de NMV en het gebrek aan rendement is al jarenlang een probleem in de melkveehouderij. De punten in het akkoord “Er wordt perspectief geboden, waarbij het verdienmodel verbetert” en “Nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld en de voedselketen, inclusief industrie en banken, draagt bij aan het verdienmodel” geven een mooie voorzet om hier weer aan te bouwen.

De NMV wil hier met hoop, lef en trots graag mee aan de slag met de nieuwe minister!