stikstofbeleid, bestuursrechtelijk, gerecht

NMV niet teleurgesteld: wij zijn woedend!

Na maanden van hard werken door de gehele agrarische sector, waarin de verschillende sectoren zich verenigden in het Landouw Collectief, blijkt het geen grap dat Schouten tijdens het gesprek op 1 april geen haarbreed toegeeft. Sterker nog, de als wisselgeld aangeboden maatregelen van de sector worden dankbaar overgenomen. Onze sector zelf krijgt stank voor dank en zeker geen handreiking. Het is maar de vraag welke neveneffecten de maatregelen gaan hebben, nu de minister deze heeft gekaapt en zonder goed overleg met de sector eenzijdig uitwerkt. Het is bovendien crisis. Op dit moment vallen bedrijven bij bosjes om, en we moeten straks roeien met de riemen die we nog hebben voor de BV Nederland. In het verleden is altijd gebleken dat de agrarische sector daar een belangrijke rol in speelt. Deze sector is dé stabiele economische motor onder Nederland. Reden te meer om juist die belangrijke sector in deze tijd wat lucht te gunnen, aangezien we de economische schade ten gevolge van de huidige crisis nog absoluut niet kunnen overzien.

Veel gereduceerd
De agrarische sector is de enige sector die juist al miljoenen of misschien zelfs miljarden geïnvesteerd heeft in stikstofreductie. En terwijl er aantoonbare fouten gemaakt zijn bij de toewijzing van Natura2000- gebieden, kiest de minister er alsnog voor zelfs in crisistijd de duimschroeven bij onze boeren verder aan te draaien. Wat ons betreft is de maat vol. Het wordt tijd voor een andere aanpak. Polderen is passé, dat werkt op dit moment niet. Het wordt tijd voor actie! NMV vindt het onvoorstelbaar dat de overheid zijn oren dicht blijft stoppen met bananen, waardoor Nederland meer en meer tot een bananenrepubliek verwordt. De overheid rooft gewoonweg onder valse voorwendselen van een deel van haar inwoners, zie de recente berichten van het opkopen van bedrijven in de provincie Brabant. In dit geval benadeelt zij een hardwerkend deel van onze bevolking: de boeren. In Friesland probeerden ze recent ook al zoiets op slinkse wijze te bewerkstelligen: de geleden ganzenschade zou ineens in plaats van 5% voor maar liefst 20% voor rekening van de boer komen, zonder dat deze gedegen mogelijkheden voor schadebestrijding kreeg. NMV heeft 6 boeren succesvol bijgestaan in een rechtszaak hierover, waarbij het provinciebesluit vernietigd is. De provincie Noord-Holland heeft dezelfde voornemens, maar wordt nu door het CDA op de vingers getikt toen deze lucht kreeg van het vernietigde besluit in Friesland. Natuurlijk is dit voorbeeld niet exemplarisch voor de stikstofcrisis, maar laat ons wel zien dat een strijdbaarder inzet zijn vruchten af kan werpen. Bij NMV denken we dat dit een nieuwe weg is, die we samen in moeten slaan. Weliswaar kostbaar en tijdrovend, maar met polderen hebben we de afgelopen maanden alleen stappen in een eenrichtingsverkeersweg gezet, het wordt nu tijd voor verandering. Wij onderzoeken waar en hoe we strategisch slimme zaken kunnen gaan aanspannen. Dit pad gaan we bewandelen waarbij we blijven strijden voor jullie recht.

Afname populatie boeren

Boeren voelen zich ontzettend betrokken bij burgers en de samenleving. Daarvoor zijn zij iedere dag in de weer. Zij produceren als enige sector een eerste levensbehoefte. Het wordt tijd dat we van biodiversiteitsbescherming over stappen op boerbescherming, want als er één soort in de afgelopen jaren gehalveerd is, dan zijn dat de boeren. Terwijl zij Nederland nu juist uit een economische crisis kunnen helpen. Helaas is ook deze minister niet in staat op de lange termijn te denken, iets waar we bij haar aantreden nog zo vurig op hoopten. We kunnen inmiddels wel stellen dat wij het vertrouwen in haar opzeggen. Ze laat meer stuk gaan dan ze ooit goed kan maken. Het wordt tijd dat Schouten eens laat zien dat ze ook een minister van Landbouw is, maar wij hebben er een hard hoofd in. Laat haar beginnen met legaliseren van een eeuwenoud bestaand gebruik in de vorm van beweiden en bemesten.

NMV beraadt zich op dit moment over vervolgstappen. Heeft u ideeën of spelen er in uw omgeving prangende zaken? Laat het ons weten, wij nemen dat, indien relevant, zeker mee in de plannen die nu gesmeed worden.