Boerenprotest Bilthoven

NMV morgen ook in Bilthoven

Het is totaal onacceptabel dat ons Ministerie van LNV alle handreikingen vanuit de sector naast haar neerlegt en doordendert met maken van nieuwe wetten, regels en opleggen van (voer)maatregelen. Ze misbruikt hier haar positie om een andere agenda door te voeren en veehouders maatregelen op te leggen die niet aansluiten bij de praktijk, peperduur zijn, gezondheid en welzijn van dieren schaden en ook nog eens nauwelijks iets bijdragen aan het oplossen van het stikstofprobleem. Boeren zijn het zat om als speelbal van de politiek gebruikt te worden. Daarom steunt NMV de boerenprotesten die door heel het land gehouden worden. Ook morgen zijn NMV-bestuurders in Bilthoven om boeren die demonstreren een hart onder de riem te steken.

Het stikstofdossier is een grote puinhoop gebleken. Feiten en cijfers worden verdraaid en er wordt gemeten met verschillende maten. Beleidsmakers zijn aan de kant geschoven en juristen hebben hun plaatsen ingenomen. Er is geen oog en oor meer voor de sector, we worden compleet genegeerd. De onvrede was al groot en na het doordrukken van de veevoermaatregel is de bom gebarsten. NMV zet zich in aan overlegtafels en doet handreikingen om tot praktische oplossingen te komen. Via de melkveewerkgroep zijn 6 goede alternatieven aangereikt die stuk voor stuk door LNV van tafel geveegd werden. Helaas blijkt telkens weer dat er meer nodig is en de demonstraties door heel het land, in welke vorm ook, nodig zijn om het brede publiek wakker te schudden. Den Haag regeert over het platteland zonder de impact van de maatregelen te overzien. Wij blijven strijden voor boeren, gezinnen, bedrijven en een leefbaar platteland. In welke vorm dan ook!