Archieffoto actie stop handelsverdragen

NMV met gelegenheidscoalitie tegen vrijhandelsverdragen in programma Buitenhof

Op zondag 13 oktober zal NMV samen met de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en Groen Links (GL) aanschuiven in het actualiteitenprogramma Buitenhof. Het gesprek zal gaan over het gezamenlijke verzet tegen vrijhandelsverdragen als CETA (Canada) en Mercosur (Zuid-Amerika).

NMV verzet zich al vele jaren tegen deze handelsverdragen. Niet omdat NMV tegen handel is, maar wél tegen oneerlijke handel. De standaarden in de EU wat betreft milieu, dierenwelzijn, waterkwaliteit, gewasbeschermingsmiddelen, medicijngebruik enzovoorts zijn op niveau van de hoogste standaard van de wereld. Nederland doet daar meestal nog een schepje bovenop. Voor boeren betekent dit uiteraard verhoging van de kostprijs.

Het is voor NMV onacceptabel dat vervolgens, door het afsluiten van vrijhandelsverdragen, producten vrij in de EU geïmporteerd kunnen worden die geproduceerd worden tegen veel lagere standaarden. Deze producten hebben een veel lagere kostprijs en zorgen voor marktverstoring en oneerlijke concurrentie. Zo krijgen zowel Canada als de Zuid-Amerikaanse landen een enorm quotum aan rundvlees dat zij zonder importheffingen naar de EU mogen exporteren. Gezien de gebrekkige, of zelfs niet bestaande, registratie in deze landen is niet te achterhalen of deze runderen met groeihormonen behandeld zijn. In vlees zijn dat soort hormonen al na 5 weken niet meer aan te tonen. Ook worden in deze landen bestrijdingsmiddelen gebruikt die in de EU al lang verboden zijn.

Eerlijke prijzen, fatsoenlijke inkomens
Politici, van links tot rechts, hebben hun mond vol van eerlijke prijzen voor de boer. Deze vrijhandelsverdragen zorgen er echter voor dat boeren wereldwijd tegen elkaar uitgespeeld worden, maar zorgen bovenal voor oneerlijke concurrentie en marktverstoring. Het aanbod afstemmen op de vraag, en het realiseren van kostendekkende prijzen voor melk en vlees, wordt zo onmogelijk gemaakt. Doorgeslagen vrijhandel en eerlijke prijzen gaan niet samen. NMV roept politici dan ook op om te stoppen met het uitleveren van de landbouw voor andere sectoren en andere belangen.

Waarom deze gelegenheidscoalitie, waarom juist nu?
Voor het volledig in werking treden van CETA is ratificatie van alle lidstaten nodig. Nederland zal binnenkort over CETA stemmen. CETA is het eerste vrijhandelsverdrag in een hele reeks van verdragen. NMV, NAV en GL willen CETA stoppen door een meerderheid in de Tweede of Eerste Kamer tegen te laten stemmen.  Op 1 oktober namen de NMV en NAV nog deel aan een actie tegen de vrijhandelsverdragen door een manifest aan de Kamerleden aan te bieden. Op dezelfde dag was de grote boerenactie. Veel leden van NMV en NMV-bestuurders waren aanwezig om de actie te ondersteunen. Op onder andere Jesse Klaver van GL is kritisch gereageerd. Dat is begrijpelijk én terecht, want de meeste boeren zijn het net als NMV volstrekt oneens met veel standpunten van GL.

Op het punt van de handelsverdragen zijn wij het echter wel met elkaar eens. Door juist nu deze onverwachte samenwerking aan te gaan krijgen we veel media aandacht en krijgen we de kans om de  problematiek van de handelsverdragen in het publiek debat te krijgen. Dankzij deze ´gelegenheidscoalitie´ krijgen we de mogelijkheid om in een programma als Buitenhof onze bezwaren te uiten, en zo druk te zetten op alle partijen om CETA te verwerpen.

Politiek neutraal
NMV is sinds haar oprichting altijd politiek neutraal gebleven. NMV heeft altijd met alle politieke partijen gesproken en onze ervaring is dat het per onderwerp verschilt waar steun gevonden wordt. Het bestuur beseft dat gezien de opstelling van GL in het stikstofdossier deze coalitie gevoelig kan liggen en benadrukt dat deze samenwerking alleen over vrijhandelsverdragen gaat en UITSLUITEND aangegaan is om op dit onderwerp succes te behalen. Bovendien hebben we tijdens ons gesprek met GL onze bezwaren betreffende het stikstofdossier nogmaals duidelijk kenbaar gemaakt en duidelijk gemaakt dat wij daarin nooit concessies zullen doen.

Stop CETA, stop doorgeslagen vrijhandelsverdragen

NMV roept alle politici die de boeren een warm hart toedragen op dit nu te laten zien met hun stem. Een stem tegen CETA, een stem tegen het nog bedreigender Mercosur en tegen andere oneerlijke verdragen. Landbouw moet uit deze verdragen, of ze moeten dusdanig aangepast worden dat ook de wijze van produceren reden kan zijn om producten in de EU te weigeren. Alleen producten die onder dezelfde of vergelijkbare condities geproduceerd worden als in de EU mogen geïmporteerd worden. Daar strijden wij voor!