NMV-bijeenkomst afgelast

NMV-ledenbijeenkomst op 23 maart afgelast!

Op 23 maart aanstaande zou er in Nijkerk een NMV-bijeenkomst plaatsvinden die in het teken staat van stikstof en aanverwante zaken. Door de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus achten wij het onverantwoord om onze leden en bestuursleden, vanuit verschillende delen van het land, samen te brengen op een grote bijeenkomst. NMV voelt zich daarom genoodzaakt de ledenbijeenkomsten voorlopig op te schorten.

Wat in het vat zit, verzuurt uiteraard niet. Zodra de coronacrisis enigszins beteugeld lijkt, zullen wij opnieuw een avond beleggen. Daar kunt u dan van de nieuwste actualiteiten kennis nemen. Mochten er zich in de tussentijd nog belangrijke ontwikkelingen op het stikstofdossier voor doen, dan brengen wij u daarvan uiteraard op de hoogte middels een ledenbericht.

NMV-bijeenkomsten op latere datum

Wij hopen op uw begrip en dat we u, zodra de omstandigheden het toe laten, opnieuw mogen begroeten op een NMV- avond.

Met vriendelijke groet,

Harm Wiegersma
Voorzitter Nederlandse Melkveehouders Vakbond