NMV knokt en geeft niet op

Terwijl de regeringspartijen hun overwinningen vieren en anderen hun wonden likken, zijn de melkveehouders nog steeds in onzekerheid wat de toekomst hen brengt. De dreigende daling van de melkprijzen, de fosfaatreductie die vanaf nu boven hun hoofden hangt; gaat het allemaal meevallen of juist tegenvallen?

Kunnen wij als melkveehouders door met ons bedrijf, of gaan we ons aanmelden voor de stoppersregeling?  Allemaal pijnlijke vragen waar we als melkveehouder een antwoord op moeten geven de komende periode. Het risico is zeer groot dat we nu een “een ieder voor zich mentaliteit” aannemen. Dit zien we zelfs in de belangenbehartiging optreden. Er zijn naast de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) meerdere organisaties opgericht die voor hun ‘eigen’ groep melkveehouders strijden. Dit is een ontwikkeling die we enigszins begrijpen, maar die niet wenselijk is voor de belangenbehartiging van alle Nederlandse Melkveehouders.

Gelukkig komen de meeste organisaties op voor hun leden en niet voor de industrie die men ook als “de sector“ bestempeld. Het kan en mag niet zo zijn dat het belang van de industrie voorop staat en de melkveehouder constant in de hoek gedrukt wordt door steeds strengere eisen en meer regelgeving. De redenen voor deze strengere eisen is de export, zo wordt er gezegd. Het doorberekenen van onze kosten is in veel gevallen niet aan de orde, en ons rendement komt steeds verder onder druk te staan.

Dit is een ontwikkeling die de NMV bij het afschaffen van het quotum al had voorzien en daar ook vanaf 2007 al veelvuldig voor heeft gewaarschuwd. Helaas hebben beleidsmakers dit advies naast zich neergelegd. Met alle gevolgen van dien.

Vervolgens heeft de NMV in het najaar van 2015, toen duidelijk werd dat het fosfaatplafond overschreden zou worden, om een standstill gevraagd tijdens het bestuurlijk overleg in Den Haag, Ook deze waarschuwing werd niet overgenomen.

De kreet “Niemand had verwacht dat het zo noodlottig zou verlopen“ hebben wij het afgelopen jaar dan ook van veel beleidsmakers gehoord. Dit geeft aan dat zij het probleem erkennen, maar niets mee gedaan hebben. Dat is een zeer kwalijke zaak, en men lijkt ermee weg te kunnen komen want “Wij moeten vooruit kijken en niet achterom“ is hun credo.

De NMV kijkt wel achterom, want als men niet van de fouten wil leren uit het verleden, dan hoort men ook niet te regeren.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wie de landbouwportefeuille in het ministerie krijgt, maar wij wensen die persoon veel sterkte toe. De NMV blijft in gesprek met het ministerie over de toekomst van de Nederlandse landbouw. Hierbij stellen wij de belangen van onze leden voorop.

Het belangrijkste onderwerp op dit moment is uiteraard het fosfaatreductieplan met daaraan gekoppeld de regeling vanaf 2018. NMV is gesprekspartner bij alle bijeenkomsten op het ministerie en bij alle belangrijke overleggen met de sector. We zijn hierbij aanwezig met als doel; opkomen voor onze leden en de pijn zoveel mogelijk beperken. Ook blijven we alternatieven aandragen. Want die zijn er. Tevens worden suggesties en vragen van onze leden door ons als NMV bij deze fosfaatbijeenkomsten verwoord. Helaas mogen we over de inhoud van deze gesprekken niet communiceren omdat ze vertrouwelijk van aard zijn. Maar weet dat we als NMV nooit opgeven.

De mening van de NMV wordt zeker serieus genomen op het ministerie, en dat motiveert ons om door te gaan.

NMV komt op voor haar leden. Al lijkt het soms wat stil van onze kant, wij staan niet stil. Wij knokken voor onze leden. Daar hebben ze recht op!

 

Namens het NMV-bestuur

Bertus Doppenberg