NMV: Het belang van een permanente oplossing voor boer en samenleving

In veel EU landen voeren de melkveehouders actie met het blokkeren van snelwegen, grenzen, melkfabrieken en supermarkten. Deze acties zijn begrijpelijk, de nood is heel hoog. De actiebereidheid van de Nederlandse melkveehouders is door ons nog niet gepeild. Wel wordt er overleg gevoerd met collega organisaties die bij de EMB zijn aangesloten, over gezamenlijke acties. Nog geen vier maanden na het wegvallen van het melkquotum is in heel Europa een crisissituatie ontstaan. Deze situatie vraagt om afdoende crisismaatregelen.

Boeren kunnen hun rekeningen niet meer betalen bij deze melkprijzen en het einde is nog lang niet in zicht. De gevolgen zijn desastreus voor de betreffende gezinsbedrijven die als gevolg hier van hun deuren moeten sluiten. Voor de EU komt de voedselzekerheid wat zuivel betreft in het geding en op het platteland komen nog meer grotere bedrijven. Om de doodeenvoudige reden dat schaalvergroting onontkoombaar is bij deze melkprijzen.

Het aanbod moet aansluiten bij een koopkrachtige vraag. Daar lijkt op dit moment maar één oplossing geschikt voor te zijn en dat is het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP). Dit kan in het Milk Marketing Observatory geïmplementeerd worden. De EU-Commissie en het parlement zijn de verantwoordelijken hierin, zonder hun steun lukt het niet dit voor elkaar te krijgen.

Op 7 september vindt in Brussel de EU-Landbouwraad plaats. Voorafgaand aan die bijeenkomst zullen we eind augustus/ begin september alle Nederlandse melkveehouders uitnodigen centraal in Nederland om de details van de acties uit de doeken te doen. Iedere Nederlandse melkveehouder die voor een kostendekkende melkprijs wil gaan, kan op onze kosten mee naar Brussel. Deze gelegenheid mag u niet voorbij laten gaan!!!