NMV-Groningen stapt uit provinciaal stikstofcollectief maar geeft niet op (persbericht)

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zat tot gisteren in het Groninger Landbouwcollectief (GLC) en droeg serieus haar steentje bij voor de veehouders in Groningen. Eerst legaliseren van de PAS vergunningen. Daarna de registratie van stikstofrechten op orde. Zodra dit geregeld is dan verder in gesprek met de Provincie over het salderen, althans zo was afgesproken binnen het GLC. Minister Schouten heeft namelijk toegezegd dat de PAS melders zullen worden beloond met legalisering en dat er een degelijk registratie systeem komt. Belofte maakt schuld………….nietwaar?

In het Provinciale plan Gras wordt duidelijk dat de Provincie Groningen al vast begint te bekijken hoe extern salderen open kan worden gesteld, dit notabene voordat de vergunningen volledig op orde zijn gebracht door Den Haag en een goed functionerend registratie systeem stikstof in werking is. De Sector verliest hierdoor het zicht en de controle op het stikstofgebeuren in de provincie en met haar melkveehouderijen. Dit wordt de nagel aan de doodkist van de veehouderij sector in Groningen. Ons eisenpakket wordt door de provincie genegeerd en dat is onacceptabel.

Dit constaterende, heeft de NMV, provinciaal besloten uit het GLC te stappen.

Hoe nu verder; de NMV voelt zich vrij, met Statenleden en bestuurders in Groningen, nauwgezet contact te onderhouden met als doel het tij te keren en de uitstroom van natuurlijke stikstof (NH3) (landbouw) naar belast stikstof (NOx) (industrie, bouw en verkeer) een halt toe te roepen. De NMV is van mening dat de veehouderijen in Groningen een flinke bijdrage leveren, via grasland, aan het jaarlijks binden van CO2 en dus onderdeel zijn van de gewenste natuurlijke kringloop.

Ate H Kuipers, voorzitter NMV- Groningen
Harm Wiegersma, voorzitter NMV – Landelijk