NMV | Koudmerken

NMV blijft zich inzetten voor behoud van koudmerken

Staatssecretaris Dijksma wil het koudmerken per 1 juni 2016 verbieden.

De NMV heeft onlangs twee gesprekken gehad op het ministerie, maar die blijven bij het standpunt om koudmerken af te schaffen. Als belangrijkste reden wordt de aantasting van de integriteit van het dier aangevoerd. Koudmerken is vanuit mens of dier niet noodzakelijk, zo heeft staatssecretaris Dijksma in de beleidsbrief dierwelzijn aangegeven.

De NMV blijft voor het behoud van koudmerken omdat het een goed en duidelijk identificatiesysteem van dieren in de stal en/of de wei is. Volgens de NMV heeft koudmerken voor de dieren bijna geen impact, dit blijkt ook uit een onderzoek dat het PZ heeft laten uitvoeren in 2011. Ook de alternatieve koeherkenningen die door het ministerie zijn aangedragen, bleken geen werkbare alternatieven te zijn voor koudmerken.

De NMV zal haar standpunten voor behoud van het koudmerken onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer leden.