NMV-bijeenkomst N-Holland Spanbroek | 25 november

NMV-regio Noord-Holland nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering


Datum: maandag 25 november 2019 | Tijd: 20.00 uur | Locatie: Café De Vriendschap, Wadway 22 te Spanbroek

Programma

  1. Opening
  2. Jaarverslag 2019, en activiteiten komende winter
  3. Financieel verslag en verslag kascommissie
  4. Bestuursaangelegenheden Voorstel nieuw bestuurslid: Carola van Haften te Wijde Wormer


Na het bestuurlijke gedeelte komen onderstaande sprekers aan bod:

Elly Koning, fractievoorzitter van Boeren Burgers Waterbelang en tevens NMV-lid, vertelt over de actuele zaken die bij het waterschap spelen.


Na de pauze gaat NMV-voorzitter, Harm Wiegersma, in op het stikstofdossier. Inmiddels heeft het kabinet de eerste voorstellen gelanceerd. Hoe pakt het uit voor de melkveehouderij en in het bijzonder voor de bedrijven dicht bij de Natura 2000-gebieden?


Ook statenleden Wilhelmien Koning-Hoeve (CDA) en Bas de Wit (VVD) zijn aanwezig om ons bij te praten over het laatste stikstofnieuws uit de provincie.

Tot slot komen de overige actuele zaken uit de melkveehouderij aan bod. Onder andere waarom NMV het lidmaatschap met ZuivelNL opgezegd heeft, het kalverendossier en de stand van zaken van fosfaatrechten. (onder andere voortgang rechtszaken)

Uw mening telt. Laat horen wat u ervan vindt!

Aarzel niet, kom naar onze jaarvergadering en praat bij over het stikstofdossier! Alle melkveehouders zijn welkom, lid of geen lid.


Met vriendelijke groet,
Regiobestuur Noord-Holland