NMV-bijeenkomst in Joure: Erfafspoeling wat is het probleem?

Hierbij nodigen wij u uit op maandag 11 april om 20:00 uur in ‘t Haske te Joure.
Voor leden en belangstellenden. Iedereen is van harte welkom!

Het is ruim een jaar geleden dat het convenant erfafspoeling is ondertekend. Dit om erfafspoelingsheffing te voorkomen. De NMV nodigt u uit om samen met ons de blauwdruk van dit convenant, de uitvoering en de onderbouwing, tegen het licht te houden. Hoe voorkomen we de controles? Kloppen de cijfers? En hoe gaan we er praktisch mee om?

Als enige provincie is het zo goed als rond om POP-gelden te gebruiken bij investeringen om erfafspoeling aan te pakken. Maar hoe kunnen we er gebruik van maken?

Sprekers:

  •  Marjan Jager-Wõltgers dagelijks bestuurslid Wetterskip Fryslan
  •  Jan Broos directeur Kennis- en adviesbureau Broos Water en onderzoeker   emissiecijfers(www.goedboerenerf.nl)
  •  Geesje Rotgers onderzoeksjournalist en schrijver van “Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort – Kloppen de emissiecijfers?” voor V-Focus

Pieter de Jong geeft namens de NMV-afdeling Friesland uitleg over de voortgang tot nu toe.

Graag tot ziens op maandag 11 april a.s. om 20.00 uur in ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA te Joure

Met vriendelijke groet,
NMV-regio Friesland