NMV-bijeenkomst in Heerenveen op 29 maart

Heeft de landbouw een oplossing voor milieuproblemen?

Het zijn roerige en onzekere tijden, niet alleen voor melkveehouders. Klimaatsverandering, mestoverschotten, extreme droogte en hongersnood. Kan de landbouw een bijdrage leveren aan de oplossing van deze problemen? Hoe gaat de landbouw zich in de toekomst ontwikkelen? En wat heeft het landbouwbeleid de boer gebracht?

NMV-regio Friesland-Groningen nodigt leden en belangstellenden van harte uit voor een avond over deze onderwerpen.

Datum:   Woensdag 29 maart 2017
Tijd:        20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie:  Restaurant De Koningshof, Prinsenweg 1, 8443 DN te Heerenveen

Sprekers op deze avond zijn:

  • Ultsje Hosper, voormalig directeur van het Fryske Gea
  • Jantien de Boer, columnist bij de Leeuwarder Courant, schrijft artikelen over landschapspijn
  • Dr. Martin Scholten, algemeen directeur Animal Sciences-group – Livestock research
  • Henny Verhoeven, NMV-bestuurslid, drs Beleidsgerichte Milieukunde

Aarzel niet en kom langs!

Heeft u collega’s die geïnteresseerd zijn? Neem ze gerust mee!
Wij ontmoeten u allen graag!