melkveehouders

NMV bezorgd over derogatie, vraagt opheldering bij minister

NMV heeft een brief naar Schouten gestuurd over derogatie. Tussen alle crisissen door lijkt het alsof derogatie de focus verliest. Iets wat absoluut niet mag gebeuren. Bij navraag in januari dit jaar kreeg NMV te horen dat de Europese Commissie begin maart de derogatieverlening zou behandelen. Dit is nog niet gebeurd. We hebben in 2014 iets soortgelijks meegemaakt, toenmalig staatssecretaris Dijksma beloofde dat NMV voortaan beter bij het hele traject betrokken zou worden. Dat is nu niet gebeurd en er is ondanks navraag geen signaal afgegeven dat de derogatieverlenging in het geding was. Nu blijkt dat met name de versterkte handhavingsstrategie mest een belemmering vormt. Onbegrijpelijk, daar het ministerie omtrent de mestfraude eerst aangaf dat dit niet relevant was voor de melkveehouderij, terwijl die nu wel voor de prijs lijkt op te draaien.

NMV heeft daarom om volledige inzage verzocht in alle communicatie tussen ministerie LNV en de Europese Commissie én het Nitraatcomité. Wij willen nu exact weten waar de schoen wringt en hoe ons eigen ministerie en de minister daar op geacteerd hebben. In deze toch al onzekere tijden verwachten wij dat de gesprekken tijdig worden aangevangen over derogatieverlenging. Zodra er nieuws is houden we u uiteraard op de hoogte.

Lees ook:
Melkveehouderij onder alle productieplafonds. Derogatie?