NMV-avond over toekomst van melkveehouderij met o.a. Elbert Dijkgraaf (SGP) en Niek Koning

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) organiseert in De Meern op dinsdagavond 13 december as. een regionale bijeenkomst met als thema: “De toekomst van de melkveehouderij – ook jouw toekomst”!

Het zijn roerige en onzekere tijden voor melkveehouders. De NMV heeft jarenlang gewaarschuwd voor de gevolgen van het afschaffen van het melkquota op de melkprijs maar ook voor de gevolgen op de milieukwaliteit. Helaas werden waarschuwingen van de NMV in de wind geslagen met alle gevolgen voor de melkveesector van dien!

Niek Koning, onderzoeker Agrarische Economie bij Wageningen UR, gaat nader in op de oorzaken die hebben geleid tot de huidige situatie in de zuivel. Wat is er misgegaan en kan het weer goedkomen?

Ook Elbert Dijkgraaf, 2de Kamerlid en woordvoerder Landbouw voor de SGP. zal een heldere toelichting geven op zijn standpunten met betrekking tot de problematiek in de veehouderij van dit moment en zal zeker verslag doen van het mestdebat de afgelopen weken in de Tweede Kamer.

Op deze bijeenkomst, zal de NMV haar standpunten en de laatste stand van zaken over deze belangrijke feiten uiteenzetten. Wat zijn de gevolgen van het fosfaatreductieplan voor de derogatie in 2017 en hoe verder in 2018? Er zal volop ruimte voor discussie zijn..

De bijeenkomst begint stipt om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in AC Restaurant & Meeting Center Utrecht – De Meern, en is vrij toegankelijk voor alle melkveehouders en belangstellende.