Nepnieuws is FAKE

De trollen van de oudheid waren de redenaars die uitblonken in de kunst van het overtuigen van hun eigen gelijk, ook al was dit niet de objectieve waarheid. Ze werden dan ook wel sofisten genoemd. In het huidige digitale tijdperk hebben trollen het veel makkelijker dan hun collega’s uit de oudheid. Vooral omdat hun bereik door het internet en de media veel groter is. De Amerikaanse verkiezingen is er een voorbeeld van, maar ook in Nederland kunnen we er wat van.

Misschien weet u het nog? De zure regen zou de bossen doen sterven door de ammoniakuitstoot van de veehouderij. In werkelijkheid was juist de zwaveluitstoot van de kolenverbranding en de industrie de oorzaak. Van dit nepnieuws ondervindt de veehouderij tot op de dag van vandaag nog steeds last. Geen fake is echter het feit dat de maatregelen die door de veehouderij zijn getroffen om ammoniakuitstoot te verminderen, niet tot uiting komen in de meetresultaten.

Ook het minimaliseren van de bemesting met dierlijke mest op onze percelen heeft niet geleid tot een schoner slootwater. En geloof me, ook het project erfafspoeling dat op stapel staat, zal niet de gewenste resultaten geven omdat de onderbouwing van deze maatregelen uiterst BROOS is, oftewel wetenschappelijke fake. Ook de suggestie dat fijnstof uit de veehouderij de oorzaak is van vele longziekten, is fake. Helaas is dit vermoeden alleen al voldoende voor de overheid om de veestapel drastisch te doen verminderen. Maar voor de NMV is dit onbespreekbaar. Temeer omdat de grote vervuilers als luchtvaart en scheepvaart gevrijwaard blijven van iedere beperking en het aantal heilige koeien, al dan niet uitgerust met sjoemelsoftware, nog dagelijks groeit.

Gelukkig is er ook nog ander nieuws. De verkiezingsuitslag brengt de hoop op een Ministerie van Landbouw dichterbij aangezien het kabinet door vier politieke partijen gevormd moet worden voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Om de zetelverdeling van deze partijen in het nieuwe kabinet recht te doen is de vorming van een extra ministerie misschien de oplossing.

Het shownieuws van deze maand is dat de Europese Unie dit jaar zestig jaar is geworden. Dit werd in Rome gevierd met goede wijn en mooie vrouwen om met de woorden van Jeroen Dijsselbloem te spreken. Alhoewel mevrouw Theresa May van het Verenigd Koninkrijk de Britse scheidingspapieren al heeft aangevraagd. Het vertrek van Jeroen Dijsselbloem als Minister van Financiën zal door velen in Nederland worden betreurd. Maar het verlies van de PvdA is in ieder geval, wat de NMV betreft, hem niet aan te rekenen.

Het slechte nieuws kwam van de Rabobank, die overweegt om de overbruggingslening te halveren voor de pachtboeren die van de stoppersregeling gebruik willen maken. Als NMV vinden wij dit voornemen een bancaire dwaling. Temeer omdat dit voor een negatieve stemmingmakerij zorgt in de toch al zo geplaagde pachtsector. Wij hopen dat de Rabobank terugkomt op deze voorgenomen dwaling. En misschien is het nu niet Jeroen Dijsselbloem, maar Martijn van Dam die de Rabobank tot de orde roept.

Want of je nu je bedrijf stopt, het voortzet of een bedrijf overneemt, voor ons allen geldt; “Inkomen, daar draait het om”.