Nederlandse ammoniakemissies niet overtuigend aangetoond (persbericht)

NH3 Coalitie waarschuwt provincie Noord-Brabant voor rechtsgang vele veehouders.
De NH3 Coalitie roept Provinciale Staten van Noord-Brabant op tot een zorgvuldige besluitvorming
inzake het ammoniak- en stikstofbeleid. Een baanbrekend onderzoek over ammoniak dat onlangs
door internationale wetenschappers is bevestigd, wordt nu niet meegenomen bij de
besluitvorming. Uit dit onderzoek blijkt dat het ammoniakbeleid in Nederland niet effectief is.
Veehouders hebben desondanks de afgelopen jaren al wel tientallen miljoenen moeten investeren
in milieumaatregelen. ‘Maar nu blijkt, op basis van ondeugdelijke berekeningen en metingen’, zegt
woordvoerster Henny Verhoeven van de NH3 Coalitie.

Van een zorgvuldige belangenafweging is volgens de NH3 Coalitie hierdoor geen sprake. ‘De
provincie loopt met de huidige stikstofplannen tevens het risico dat ze straks geconfronteerd gaat
worden met succesvolle juridische procedures van veehouders’, aldus Verhoeven.
Het baanbrekende onderzoek kwam in het voorjaar al naar buiten, maar de provincie besloot dit niet
mee te nemen in de beleidsvorming. Het onderzoek werd toen door gedeputeerde Johan van den
Hout en enkele Statenleden afgedaan als ‘niet wetenschappelijk’. Inmiddels hebben erkende,
gespecialiseerde, wetenschappers zich uitgesproken over het rapport ‘Ammoniak in Nederland,
Enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen’ van Hanekamp, Crok en Briggs. De internationale
wetenschappers ondersteunen de conclusies uit het rapport en bevestigen dat de gebruikte
methodes van de onderzoekers juist zijn. De wetenschappelijke status van het rapport is met deze
zogenaamde ‘peer review’ bevestigd!

Uit het onderzoek blijkt dat de ammoniakconcentratie in de lucht tussen de 20 en 30% lager is dan
tot nu toe werd aangenomen. Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat de rol van andere
bronnen dan de landbouw veel groter is dan tot nu toe werd aangenomen.
De maatregelen die de provincie voorstelt zijn dan ook buiten proporties. Honderden veehouders
zullen noodgedwongen moeten stoppen, failliet gaan, of met hun inkomen onder de bijstandsnorm
komen door de verplichte investeringen. De NH3 Coalitie wil dat er nieuw beleid komt, dat
gebaseerd is op gefundeerde metingen in plaats van op aannames en berekeningen! Onderdeel daarvan is een beter meetnetwerk, maar ook een grondige analyse van de bronnen.

Bekijk hier de brief aan Provinciale Statenleden provincie Noord-Brabant