Ministers, neem uw verantwoordelijkheid; Europa raakt haar familiebedrijven kwijt!

De melkveehouderij zit al een tijd in een diepe crisis. Dit was te voorzien. Na het opheffen van de quotering wordt er teveel melk geproduceerd. De Europese Commissie neemt halfbakken maatregelen. Ondertussen wordt de crisis almaar dieper, steeds meer melkveehouders stoppen met hun bedrijf. Dit is niet nodig! Er is een oplossing; het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP)!

Op 14 maart jl. stond de melkcrisis op de agenda van de Europese Landbouwraad. De ministers zijn tot een aantal maatregelen gekomen, waaronder vrijwillige, tijdelijk volumeregulering door erkende producentenorganisaties, brancheorganisaties en coöperaties. Dit is een stap in de goede richting, maar onvoldoende doordacht. Melkveehouders hebben nu behoefte aan echte oplossingen.

Het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP), het crisisinstrument ontwikkeld door de European Milk Board (EMB), is zo’n oplossing. Het MVP gaat uit van een beloning voor degenen die minder leveren, zodat de voorraden slinken, om op deze manier tot prijsherstel te komen. Directe implementatie van het MVP kan de melkleveranties in Europa met 2-3% verlagen.

Daarom roept de NMV de Europese landbouwministers ter verantwoording en eist onmiddellijke invoering van het MVP! De Europese landbouwministers zijn op dinsdag 31 mei a.s. voor hun vergadering in Amsterdam. De NMV wil dan de aandacht van de ministers trekken en samen met haar leden duidelijk maken dat het beleid dat nu gevoerd wordt, de melkveehouderij in de afgrond stort. Dit zal het einde betekenen van de familiebedrijven in Europa.

Dit beleid moet anders! Bent u het met ons eens?
Steun dan de NMV. Meer informatie: www.nmv.nu