stikstofdossier, LNV, stikstofwet

Ministerie van LNV zet kritische NMV uit stikstofoverleg (persbericht)

Na maanden overleg tussen LNV, belangenbehartigers en andere partijen in het langlopende stikstofdossier is er sinds gisteren een nieuwe ontwikkeling te melden. NMV is door LNV uit het bestuurlijke overleg gezet omdat wij het stikstofdossier willen oplossen bij het fundament.

Na het stranden van de voermaatregel van minister Schouten is er door sectorpartijen, waaronder NMV, verder gepraat over de managementmaatregelen. Drie werkgroepen werden opgetuigd om stikstofuitstoot te reduceren via; meer water bij mestaanwending, minder eiwit in het totale voerrantsoen en het stimuleren van meer weidegang. NMV leverde de afgelopen maanden veel praktische input voor de drie managementmaatregelen, maar moet concluderen dat daarmee weinig werd gedaan.

NMV wil daarnaast dat de overheid een kosten/baten analyse opstelt, zoals gebruikelijk is voor alle beleidsmaatregelen. Voor boeren moet het inzichtelijk zijn wat maatregelen opleveren en wat ze kosten. De overheid weigert dit. Eén van de redenen waarom NMV aangegeven heeft te stoppen om energie te steken in de werkgroepen die toch al op zijn eind lopen en nu richting doorrekening door het PBL gaan. Hierna volgt een proces van pilots waarbij volgens NMV het gevaar wederom opdoemt dat innovatiegelden bestemt voor veehouders in de zak verdwijnen van project- en onderzoeksorganisaties.

Reactie LNV

Als reactie op het uitstappen van de werkgroepen gaf het ministerie van LNV te kennen dat NMV niet meer welkom is bij het overkoepelende bestuurlijk overleg aangaande het stikstofdossier. In dit bestuurlijk overleg bleef NMV kritisch hameren op het oplossen van fundamentele missers binnen het stikstofbeleid:

  • De gekozen oplossing voor PAS-melders biedt enkel schijnzekerheid. De ruimte voor deze groep zit al in het systeem en dient door bestuurlijk lef via een generaal pardon opgelost te worden. Dit kan vandaag al! Bovendien gaat het hier om juridische fouten die de overheid heeft gemaakt, waarvan boeren die te goeder trouw hebben gehandeld, de dupe zijn geworden.
  • Het Aerius-systeem is ongeschikt. Commissie Hordijk oordeelde hier al over maar deze conclusie wordt nog steeds terzijde geschoven.
  • Sociaal economische doorrekening van het stikstofbeleid ontbreekt nog altijd.
  • Habitats van N2000-gebieden worden voortdurend aangepast, op niet transparante wijze, waardoor de uitkomsten van de Aerius-berekeningen steeds weer andere uitkomsten geven. Dit is onbehoorlijk bestuur.

NMV is van mening dat een probleem pas opgelost kan worden wanneer men de daadwerkelijke oorzaak aanpakt. Door de weigering om de problemen in het fundament daadwerkelijk op te lossen wordt dit probleem alleen maar groter.

Los op vanaf fundament

NMV staat voor oplossen van het probleem, toekomst voor melkveehouders, instandhouding van de natuur. Boeren zijn altijd onderdeel van de natuur en ook een koe in de wei is een prachtige vorm van natuur!  Elke vorm van realisme ontbreekt in de theoretische discussie over stikstof. Met klem roepen wij LNV, politici en andere sector- en belangenpartijen op nu eens eindelijk te gaan werken aan de werkelijke oplossing van het probleem; het verwerpen van de stikstofwet en met elkaar het lef en de verantwoording nemen om de juiste vervolgstappen te zetten. Te beginnen met de fouten in het fundament.